Θέλω να αποκτήσω ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο

Στους χώρους του ΑΠΘ, μπορείτε να συνδεθείτε στα ασύρματα δίκτυα:

  • eduroam – για τα μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό και μέλη άλλων ιδρυμάτων της υποδομής eduroam.
  • AUTh web connect – για μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό ή τρίτους με λογαριασμό επισκέπτη που έχει διατεθεί από διοργανωτή εκδήλωσης στο ΑΠΘ. Πλήρης σύνδεση για περιστασιακή χρήση, χωρίς ρυθμίσεις, αλλά και χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.
  • AUTh open – περιορισμένη πρόσβαση (μόνο web και mail) σε επισκέπτες με λογαριασμό ημερήσιας ισχύος “GuestPass“, χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο