Θέλω να αλλάξω/επαναφέρω τον κωδικό μου

Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Αν είστε φοιτητής/ια επισκεφθείτε το περιβάλλον https://register.auth.gr/account/ και ζητήστε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr/account/password.php,  δώστε, για να εισέλθετε, το ΑΠΜ και ΟΤΡ που λάβατε και αλλάξτε τον κωδικό σας.

Αν δεν είστε φοιτητής και είχατε δηλώσει, κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας ή στο περιβάλλον https://accounts.auth.gr/,  τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο ΚΗΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα.

Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

Μετάβαση στο περιεχόμενο