Φιλοξενία Ιστοχώρων Μονάδων

Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων μονάδων και δράσεων
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Ιστοχώροι

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: hosted.auth

  Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοχώρων Μονάδων παρέχει την δυνατότητα φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων σε μονάδες και υπηρεσίες του πανεπιστημίου καθώς και δράσεις που σχετίζονται με το ΑΠΘ.

  Η υπηρεσία παρέχει μόνο την φιλοξενία του ιστοχώρου σε servers του ΚΗΔ ενώ η διαχείριση του ιστοχώρου και του περιεχομένου του είναι ευθύνη του χρήστη.

  Η υπηρεσία προσφέρει:

  • γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και προστασία από διακοπές παροχής ρεύματος
  • διάθεση προηγμένων εργαλείων διαχείρισης
  • δυνατότητα φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη βάσεων δεδομένων
  • αποθηκευτικό χώρο 10GB για τα αρχεία κάθε ιστοχώρου και δυνατότητα φιλοξενίας έως και 10 βάσεων δεδομένων (με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος προς το ΚΗΔ).

  Η υπηρεσία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Parallels Plesk η οποία προσφέρει πολλές δυνατότητες μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης.

 • Προϋποθέσεις

  Σε κάθε ιστοχώρο ορίζεται ο υπεύθυνος ιστοχώρου κι ο τεχνικός διαχειριστής:

  • υπεύθυνος του ιστοχώρου είναι ο διοικητικά υπεύθυνος της μονάδας την οποία αφορά ο ιστοχώρος.
  • ο τεχνικός διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του ιστοχώρου και του περιεχομένου του.
   Ο τεχνικός διαχειριστής δεν χρειάζεται να ανήκει στο ΑΠΘ

  Επισημαίνεται ότι το ΚΗΔ δεν υποστηρίζει την τεχνική διαχείριση του ιστοχώρου, παρέχει μόνο την φιλοξενία του σε servers της υπηρεσίας.

  Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση του υπεύθυνου και του διοικητικού διαχειριστή με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων Μονάδων.

 • Οδηγίες

  Ο διοικητικά υπεύθυνος της μονάδας την οποία αφορά ο ιστοχώρος (υπεύθυνος του ιστοχώρου) υποβάλλει την αίτηση

  Εάν επιθυμείτε να λειτουργήσετε μέσα στο δίκτυο του ΑΠΘ ιστοχώρο με δικτυακό όνομα εκτός του χώρου ονομάτων “*.auth.gr”, δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες.

  Εάν επιθυμείτε την απόδοση ψευδοδιεύθυνσης (alias ή CNAME) για κάποιον Η/Υ δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες.

  Για την ευκολότερη πρόσβαση των τεχνικών διαχειριστών δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω:

  • πρωτοκόλλου SSH σε κονσόλα εντολών (σε περιβάλλον περιορισμένης πρόσβασης)
  • SFTP (Secure File Transfer Protocol subsystem of SSH protocol version 2)
  • phpMyAdmin για διαχείριση των βάσεων δεδομένων MySQL συγκεκριμένου ιστοχώρου.
 • Χρονική Ισχύς

  Οι ιστοχώροι υπομονάδων και δράσεων του ΑΠΘ φιλοξενούνται για τρία χρόνια. Ο υπεύθυνος του ιστοχώρου, αφού ενημερωθεί με e-mail για την επικειμενη λήξη του, μπορεί να αιτηθεί την παράταση της φιλοξενίας.

  Τα περιεχόμενα καθε φιλοξενούμενου ιστοχώρου διατηρούνται για ένα χρόνο από τη λήξη της φιλοξενίας του.

 • Κανονισμός

  Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη συμμόρφωση των υπευθύνων και των διαχειριστών των φιλοξενούμενων ιστοχώρων του ΑΠΘ με τους παρακάτω όρους.

  • Γενικά
  1. Η λειτουργία κάθε φιλοξενούμενου ιστοχώρου δεν πρέπει να αντιβαίνει στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ.
  2. Ο Υπεύθυνος ιστοχώρου πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.
  3. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την εποπτεύουσα Επιτροπή και κατά περίπτωση από το Πρυτανικό συμβούλιο.
  4. Οι ιστοχώροι υπομονάδων και δράσεων του ΑΠΘ φιλοξενούνται για τρία χρόνια. Ο υπεύθυνος του ιστοχώρου, αφού ενημερωθεί με e-mail για την επικειμενη λήξη του, μπορεί να αιτηθεί την παράταση της φιλοξενίας.
  5. Τα περιεχόμενα καθε φιλοξενούμενου ιστοχώρου διατηρούνται για ένα χρόνο από τη λήξη της φιλοξενίας του.
  • Υποχρεώσεις Υπεύθυνου ιστοχώρου

  Ο υπεύθυνος κάθε ιστοχώρου αναλαμβάνει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία του ιστοχώρου και οφείλει να:

  1. ενημερώνει άμεσα το ΚΗΔ (https://it.auth.gr/contact/) σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή καθώς και σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου.
  2. διασφαλίζει ότι η χρήση της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά τη δράση που περιγράφεται στην αίτησή του,η οποία αφορά ακαδημαϊκή δραστηριότητα του ΑΠΘ.
  • Υποχρεώσεις Διαχειριστή ιστοχώρου

  Διαχειριστής κάθε ιστοχώρου είναι ο τεχνικός στον οποίο ο Υπεύθυνος ιστοχώρου έχει αναθέσει την λειτουργία και συντήρηση του περιεχομένου του. Ο διαχειριστής οφείλει να:

  1. διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης ιστοχώρου αυστηρά προσωπικό και να ενημερώνει άμεσα το ΚΗΔ σε περίπτωση διαρροής ή απώλειάς του.
  2. φροντίζει ώστε η λειτουργία κάθε ιστοχώρου να μην καταχράται τους πόρους του συστήματος (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, εύρος δικτύου), ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων ιστοχώρων που φιλοξενούνται εκεί.
  3. επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοχώρου. Αν το επιθυμεί, μπορεί να αξιοποιήσει το μηχανισμό backup που προσφέρει η ίδια η υπηρεσία για εξαγωγή του περιεχομένου σε άλλο χώρο.
  4. παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και να διορθώνει τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει εκείνος και διατηρεί στον φιλοξενούμενο ιστοχώρο.
  • Για λόγους ασφάλειας της υπηρεσίας, το ΚΗΔ μπορεί:
  1. να σας ζητά να επικαιροποιείτε τα στοιχεία των διαχειριστών του ιστοχώρου σας,
  2. να σας ζητά να διορθώνετε τυχόν κρίσιμες ευπάθειες ασφάλειας που θα τύχει να εντοπίσει κατά τους δικούς του μακροσκοπικούς ελέγχους που επηρρεάζουν την ασφάλεια της υποδομής.
  3. να απενεργοποιεί την πρόσβαση σε παραβιασμένους ιστοχώρους και μέχρι να αποκαταστήσετε τα κενά ασφάλειας μέσω των οποίων έγινε η παραβίαση.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση από τη πλευρά του κατόχου εντός 21 ημερών στα παραπάνω, ο ιστοχώρος θα απενεργοποιείται ακόμα και αν δεν είναι παραβιασμένος για την προστασία τυχόν δεδομένων του Ιδρύματος,
  • Ιστοχώροι ληγμένοι ή απενεργοποιημένοι επί διάστημα 12 μηνών διαγράφονται οριστικά
  • Υποχρεώσεις και παροχές ΚΗΔ

  Οι διαχειριστές του ΚΗΔ θα εκτελούν ενέργειες συντήρησης φροντίζοντας:

  1. το εγκατεστημένο από το ΚΗΔ λειτουργικό σύστημα και λογισμικό φιλοξενίας ιστοχώρων να ανανεώνεται τακτικά, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες εκθέσεις σε προβλήματα ασφαλείας.
  2. τη λήψη κεντρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) τα οποία θα εγγυώνται μόνο την καλή λειτουργία του εξυπηρετητή, δηλαδή θα καλύπτει το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό φιλοξενίας ιστοχώρων, και όχι απαραίτητα το περιεχόμενο που θα φιλοξενείται.
 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Εφαρμόζονται όρια στον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ή τον αριθμό των ταυτόχρονων συνδέσεων;

   Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειασθεί να περιορισθεί ο ρυθμός μετάδοσης ή ο αριθμός των ταυτόχρονων συνδέσεων με τον εξυπηρετητή, αλλά είναι πυροσβεστικό μέτρο που λαμβάνεται όταν για παράδειγμα ένας εξυπηρετητής δέχεται επίθεση DoS/ DDoS.

  • Εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού php (wordpress, joomla, ή άλλη) εμφανίζει σφάλμα " Max Upload File Size" όταν επιχειρώ να ανεβάσω ένα μεγάλο αρχείο, τί πρέπει να κάνω;

   Αυτό το σφάλμα οφείλεται στις εξ' ορισμού ρυθμίσεις της php στον εξυπηρετητή. Για να επηρεάσετε την τιμή αυτής ή και άλλων παραμέτρων της php μπορείτε να δημιουργήσετε στον υποκατάλογο httpdocs ένα αρχείο με όνομα .htaccess μέσα στο οποίο θα δίνετε νέες τιμές στην παράμετρο της php που επιθυμείτε. Στο παραπάνω πρόβλημα μας θα έπρεπε το αρχείο να περιέχει τις παρακάτω γραμμές:

   vim .htaccess
   # Maximum size of POST data that PHP will accept.
   php_value post_max_size 15M        
   # Maximum allowed size for uploaded files.
   php_value upload_max_filesize 15M  
   # Maximum execution time of each script, in seconds
   php_value max_execution_time 120   
   # Maximum amount of time each script may spend parsing request data
   php_value max_input_time 60        
   # Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
   php_value memory_limit 128M        
   Ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από ένα αρχείο php (π.χ. wp-config.php) να δώσουμε τις οδηγίες προς την php με τα εξής ορίσματα:

   <?php
   set_time_limit(0);
   ini_set(”upload_max_filesize”,30);

   Για να δείτε το τρέχον επιτρεπόμενο μέγεθος μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή :
   echo ini_get(”upload_max_filesize”);
   ?>

  • Δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμώ να απεγκαταστήσω την εφαρμογή στο μέλλον;

   Υπάρχει δυνατότητα απεγκατάστασης της εφαρμογής σας μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον επιλέγοντας, Applications->Manage Installed Applications πατάτε το remove.δίπλα από την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.

  • Υπάρχουν τρόποι να δώ τα αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή ιστοσελίδων (apache logs), για να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα;

   Για να δείτε τα αρχεία καταγραφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης αφού συνδεθείτε επιλέγοντας : Websites & Domains->Show Advanced Operations->Logs. Στην λίστα που εμφανίζεται με τα διαθέσιμα αρχεία καταγραφής (log files), του εξυπηρετητή υπάρχουν δύο τύποι / κατηγορίες : σφαλμάτων (error_logs) και πρόσβασης (access_logs), επιπλέον τα αρχεία καταγραφής για να είναι πιο διαχειρίσιμα μπορεί να είναι ομαδοποιημένα είτε με την ημέρα ή τον μήνα. Οπότε για να δείτε τα πιο πρόσφατα σφάλματα επιλέγετε τον τύπο (error logs) και το αρχείο που δεν έχει καμία κατάληξη. Στα αρχεία καταγραφής μπορεί να δείτε εγγραφές όπως η παρακάτω:

   [Tue Sep 01 21:07:39 2009] [error] [client 85.72.248.201] File does not exist: /var/www/vhosts/xxxxx.web.auth.gr/httpdocs/agd_005_en.html 
   κάτι τέτοιο πρέπει να σας εφιστήσει την προσοχή ότι υπάρχει ένας σπασμένος σύνδεσμος (broken link)

Μετάβαση στο περιεχόμενο