Ο ιστοχώρος μου

Προσωπικός ιστοχώρος με απλές ή δυναμικές ιστοσελίδες
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Ιστοχώροι

  Αφορά: Όλοι

  Η Yπηρεσία φιλοξενίας προσωπικού ιστοχώρου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΑΠΘ να έχουν τη δική τους προσωπική παρουσία στο διαδίκτυο.

  • Προσωπική ιστοσελίδα στην υπηρεσία people.auth.gr για το προσωπικό
   Η υπηρεσία people.auth.gr παρέχεται δωρεάν από το ΚΗΔ σε όλο το προσωπικό του ΑΠΘ και δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την προσωπική σας ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης. Η υπηρεσία προσφέρει πληθώρα επιλογών (ανάρτηση βιογραφικού, επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, ενδιαφέροντα κ.α.), δυνατότητα προσθήκης της πληροφορίας και στα αγγλικά, καθώς και ειδικά πρότυπα σχεδίασης με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων. Η διεύθυνση της προσωπικής ιστοσελίδας είναι της μορφής people.auth.gr/<username>
  • Δυναμικός ιστοχώρος με εργαλεία CMS (π.χ. WordPress, Drupal, Joomla κλπ)
   Ο ιστοχώρος δημιουργείται και συντηρείται από τον κάτοχο του στην υπηρεσία webpages του ΚΗΔ. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον μπορείτε να εγκαταστήσετε δυναμικές ιστοσελίδες και web εφαρμογές (π.χ. WordPress, Drupal, Joomla κ.ά) μέσω της πλατφόρμας Parallels Plesk. Η διεύθυνση του προσωπικού ιστοχώρου είναι της μορφής <username>.webpages.auth.gr

  Σημειώσεις:

  Προσωπικοί στατικοί ιστοχώροι στην υπηρεσία users.auth.gr
  Η υπηρεσία users.auth.gr δρομολογείται προς κατάργηση και πλέον δεν εξυπηρετούνται νέα αιτήματα χρηστών του ΑΠΘ. Σελίδες που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην υπηρεσία users.auth.gr θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι νεοτέρας.

 • Προϋποθέσεις

  Η υπηρεσία people.auth παρέχεται σε όλο το προσωπικό του ΑΠΘ που διαθέτει Ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη.

  Η υπηρεσία webpages.auth παρέχεται σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν Ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη.

 • Οδηγίες

  Η ενεργοποίηση και διαχείριση της υπηρεσίας webpages.auth γίνεται μέσω του myaccount.auth.gr από το μενού Υπηρεσίες > Προσωπικός χώρος  > Προσωπικές ιστοσελίδες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε παραπάνω από μία επιλογή (στατική, δυναμική ιστοσελίδα και blogs). Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

  Η διαχείριση της υπηρεσίας people.auth γίνετα μέσω του people.auth.gr. Δεν απαιτεί ενεργοποίηση, μοναδική προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό. Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

 • Χρονική Ισχύς

  Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων παρέχεται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο ιδρυματικός σας λογαριασμός

 • Κανονισμός

  Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος που παρέχεται για τη φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων είναι 5 GB με δυνατότητα επέκτασης έως τα 50 GB κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος προς το ΚΗΔ (για τη διευκόλυνση του διδακτικού/ερευνητικού/διοικητικού έργου).

  Ο συγκεκριμένος χώρος είναι διαφορετικός από το χώρο που διατίθεται για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ιστολόγιο και το χώρο δυναμικών ιστοσελίδων. Η πληρότητα (χρήση) του αποθηκευτικού χώρου φαίνεται στην ιστοσελίδα προσωπικών πληροφοριών (myaccount.auth.gr).

  Επισημαίνεται επίσης, ότι σελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμες από όλους. Για το λόγο αυτό συστήνεται η μελέτη του Κανονισμού χρήσης προσωπικών ιστοσελίδων και αποθηκευτικού χώρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο