Ο ιστοχώρος μου

Προσωπικός ιστοχώρος με απλές ή δυναμικές ιστοσελίδες
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Ιστοχώροι

  Αφορά: Όλοι

  Η Yπηρεσία φιλοξενίας προσωπικού ιστοχώρου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΑΠΘ να έχουν τη δική τους προσωπική παρουσία στο διαδίκτυο.

  Ο προσωπικός ιστοχώρος μπορεί να είναι:

  • στατική ιστοσελίδα, η οποία παρέχεται σε δύο μορφές:
   • Πρότυπη: Είναι μια προκατασκευασμένη ιστοσελίδα που δημιουργείται αυτόματα και περιέχει βασικές πληροφορίες πληροφορίες του χρήστη του ιστοχώρου (email, ιδιότητα, τμήμα και άλλες). Επιπλέον μπορούν να προστεθούν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως πχ. το βιογραφικό του.
   • Σχεδιασμένη από τον χρήστη: με χρήση λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων ή εργαλείων HTML editing. Ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει μόνος του την ιστοσελίδα (στατική) και να την ανεβάσει στον εξυπηρετητή “users.auth.gr” μέσω πρωτοκόλλου FTP.
  • ιστοσελίδα δυναμικού περιεχομένου με εργαλεία CMS (π.χ. Joomla, Drupal)
  • ανακατεύθυνση (redirect) σε κάποια άλλη διεύθυνση ιστοχώρου.

  Η διεύθυνση της κεντρικής προσωπικής ιστοσελίδας είναι η ‘users.auth.gr/<username>’
  Η διεύθυνση του κεντρικού δυναμικού ιστοχώρου είναι η ‘<username>.webpages.auth.gr’
  Η διεύθυνση του προσωπικού ιστολόγιου είναι η ‘blogs.auth.gr/<username>’
  όπου username είναι το όνομα χρήστη.

 • Προϋποθέσεις

  Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν Ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη

 • Οδηγίες

  Η ενεργοποίηση και διαχείριση της υπηρεσίας γίνεται μέσω του myaccount.auth.gr από το μενού Υπηρεσίες > Προσωπικός χώρος  > Προσωπικές ιστοσελίδες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε παραπάνω από μία επιλογή (στατική, δυναμική ιστοσελίδα και blogs).

 • Χρονική Ισχύς

  Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων παρέχεται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο ιδρυματικός σας λογαριασμός

 • Κανονισμός

  Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος που παρέχεται για τη φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων είναι 5 GB με δυνατότητα επέκτασης έως τα 50 GB κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος προς το ΚΗΔ (για τη διευκόλυνση του διδακτικού/ερευνητικού/διοικητικού έργου).

  Ο συγκεκριμένος χώρος είναι διαφορετικός από το χώρο που διατίθεται για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ιστολόγιο και το χώρο δυναμικών ιστοσελίδων. Η πληρότητα (χρήση) του αποθηκευτικού χώρου φαίνεται στην ιστοσελίδα προσωπικών πληροφοριών (myaccount.auth.gr).

  Επισημαίνεται επίσης, ότι σελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμες από όλους. Για το λόγο αυτό συστήνεται η μελέτη του Κανονισμού χρήσης προσωπικών ιστοσελίδων και αποθηκευτικού χώρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο