Κανονισμός Χρήσης Προσωπικών Ιστοσελίδων και Αποθηκευτικού Χώρου

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προσφέρει στους χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ προσωπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων και τη δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ηλεκτρονικές ιστοσελίδες. Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΑΠΘ. Οι σελίδες αυτές φιλοξενούνται σε εξυπηρετητή του ΚΛΔ και δίνεται η δυνατότητα τόσο για δημιουργία στατικών ιστοσελίδων όσο και για δημιουργία δυναμικών.

Θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συνείδηση από τη μεριά του χρήστη ότι οι σελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα του Internet. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι δωρεάν και το δικαίωμα χρήσης απολαμβάνουν όλα τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν Ιδρυματικό λογαριασμό.

Σημειώνεται ότι: Τα περιεχόμενα των σελίδων χρηστών, εκφράζουν προσωπικές απόψεις των κατόχων των αντίστοιχων Ιδρυματικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσα από σελίδες χρηστών εκφράζονται επίσημες απόψεις του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων πανεπιστημιακών οργάνων του. Επίσης, οι παραπάνω απόψεις δε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΚΗΔ ή το ΑΠΘ.

Σε αυτό το πνεύμα, η φύση της υπηρεσίας υποχρεώνει το ΚΗΔ να εφαρμόζει κανόνες δεοντολογίας που να εξασφαλίζουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της. Η χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω κανόνων. Κάθε χρήστης:

 • είναι υπεύθυνος για την αποκλειστικά προσωπική χρήση του Ιδρυματικού του λογαριασμού. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει το δικαίωμα του σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας προστασίας του κωδικού του (password). Σε περιπτώσεις που αυτό διαπιστώνεται, θα επιβάλλονται κυρώσεις στους κατόχους των λογαριασμών και όχι μόνο στους παράνομους χρήστες.
 • υποχρεούται γενικά να τηρεί την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα τους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση. Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους αυτούς απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες της παράνομης αυτή χρήσης βαρύνουν τον κάτοχο του λογαριασμού  και σε καμία περίπτωση το ΚΗΔ ή το ΑΠΘ.
 • υποχρεούται να σέβεται τον κοινοφελή χαρακτήρα της υπηρεσίας, αποφεύγοντας πράξεις που την παρακωλύουν, όπως η κατάχρηση υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, ο βανδαλισμός, η καταστροφή πνευματικής ιδιοκτησίας του ΚΗΔ και των φιλοξενούμενων σελίδων χρηστών, οι προσπάθειες παραβίασης κλπ.
 • επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοχώρου. Αν το επιθυμεί, μπορεί να αξιοποιήσει το μηχανισμό backup που προσφέρει η ίδια η υπηρεσία (μόνο για δυναμικούς ιστοχώρους) για εξαγωγή του περιεχομένου σε άλλο χώρο.
 • παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και διορθώνει τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει εκείνος και διατηρεί στον φιλοξενούμενο ιστοχώρο.
 • οφείλει να διαφυλάττει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της υπηρεσίας αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως:
  • εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών.
  • προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου.
  • δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα.

Σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων χρήσης, το ΚHΔ διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του επίμαχου περιεχομένου, και ο κάτοχος του λογαριασμού  θα αντιμετωπίζει συνέπειες, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του λογαριασμού του. Επιπλέον, οι δράστες μπορεί να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα που επιβάλει εσωτερικά το Πανεπιστήμιο με τα εγκεκριμένα όργανα του, καθώς και τις συνέπειες του νόμου.

Αν υπάρχει αμφιβολία από μέρους των χρηστών για την αποδεκτή χρήση αυτής της υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με το ΚHΔ ΠΡΙΝ γίνει η δημοσίευση του υλικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο