Δυναμικές ιστοσελίδες (webpages)

Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων χρηστών
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Ιστοχώροι

  Αφορά: Όλοι

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: webpages.auth

  Η υπηρεσία φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε προσωπικό δυναμικό ιστοχώρο στη διεύθυνση http://<username>.webpages.auth.gr.

  Στο εξειδικευμένο αυτό περιβάλλον μπορείτε να εγκαταστήσετε δυναμικές ιστοσελίδες και web εφαρμογές (π.χ. joomla, wordpress, drupal κ.ά) μέσω της πλατφόρμας Parallels Plesk.

  Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε χρήστες οι οποίοι :

  • έχουν γνώσεις ανάπτυξης/διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων τύπου php καθώς επίσης και γνώσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων mysql
  • είναι εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση και συντήρηση πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου – content management system (CMS)

  Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν:

  • να φροντίζουν τη λειτουργία κάθε ιστοχώρου ώστε να μην καταχράται τους πόρους του συστήματος (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, εύρος δικτύου) και να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων ιστοχώρων που φιλοξενούνται εκεί
  • να επιμελούνται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοχώρου, με χρήση του μηχανισμού backup που προσφέρει η ίδια η υπηρεσία για εξαγωγή του περιεχομένου σε άλλο χώρο
  • να παρακολουθούν τα θέματα ασφάλειας και να διορθώνουν τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχουν εγκαταστήσει και διατηρούν στο φιλοξενούμενο ιστοχώρο

  Οι αιτούντες καλό θα ήταν να έχουν σαφή αντίληψη των απαιτήσεών τους και να μπορούν να περιγράψουν πως θα χρησιμοποιήσουν το δυναμικό ιστοχώρο, τι λογισμικό θα εγκαταστήσουν, αν θα απαιτεί κάποια γλώσσα προγραμματισμού ή βάση δεδομένων.

 • Προϋποθέσεις

  1. Να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού (https://myaccount.auth.gr)
 • Οδηγίες

  Για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας:

  • Επισκεφθείτε το περιβάλλον διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού και συγκεκριμένα στην επιλογή Υπηρεσίες > Προσωπικός χώρος > Προσωπικός δυναμικός ιστοχώρος (webpages), επιλέξτε την Αίτηση ενεργοποίησης Δυναμικού ιστοχώρου σας στο κάτω μέρος*.
  • Αφού σας ενημερώσουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο ιστοχώρος σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα webpages.auth.gr και επιλέξτε Είσοδος για να συνδεθείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον.

  * Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

 • Χρονική Ισχύς

  Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων παρέχεται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο ιδρυματικός σας λογαριασμός.

 • Κανονισμός

  Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προσφέρει στους χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ προσωπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων και τη δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ηλεκτρονικές ιστοσελίδες. Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΑΠΘ. Το υλικό αυτό φιλοξενείται σε εξυπηρετητές του ΚΗΔ και σας παρέχεται η δυνατότητα τόσο για δημιουργία στατικών ιστοσελίδων όσο και για δημιουργία δυναμικών.

  Θα πρέπει να υπάρχει πάντα η συνείδηση από τη μεριά του χρήστη ότι οι σελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα του Internet. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι δωρεάν και το δικαίωμα χρήσης το απολαμβάνουν όλα τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.

  Σημειώνεται ότι: Τα περιεχόμενα των σελίδων χρηστών, εκφράζουν προσωπικές απόψεις των κατόχων των αντίστοιχων ιδρυματικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσα από σελίδες χρηστών εκφράζονται επίσημες απόψεις του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων πανεπιστημιακών οργάνων του. Επίσης, οι παραπάνω απόψεις δε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΚΗΔ ή το ΑΠΘ.

  Σε αυτό το πνεύμα, η φύση της υπηρεσίας υποχρεώνει το ΚΗΔ να εφαρμόζει κανόνες δεοντολογίας που να εξασφαλίζουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της. Η χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω κανόνων.

  Κάθε χρήστης:

  • είναι υπεύθυνος για την αποκλειστικά προσωπική χρήση του ιδρυματικού του λογαριασμού. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει το δικαίωμα του σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας προστασίας του κωδικού του (password). Σε περιπτώσεις που αυτό διαπιστώνεται, θα επιβάλλονται κυρώσεις στους κατόχους των λογαριασμών και όχι μόνο στους παράνομους χρήστες,
  • υποχρεούται γενικά να τηρεί την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα τους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση. Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους αυτούς απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες της παράνομης αυτή χρήσης βαρύνουν τον κάτοχο του λογαριασμού και σε καμία περίπτωση το ΚΗΔ ή το ΑΠΘ,
  • υποχρεούται να σέβεται τον κοινοφελή χαρακτήρα της υπηρεσίας, αποφεύγοντας πράξεις που την παρακωλύουν, όπως η κατάχρηση υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, ο βανδαλισμός, η καταστροφή πνευματικής ιδιοκτησίας του ΚΗΔ και των φιλοξενούμενων σελίδων χρηστών, οι προσπάθειες παραβίασης κλπ,
  • επιμελείται τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοχώρου. Αν το επιθυμεί, μπορεί να αξιοποιήσει το μηχανισμό backup που προσφέρει η ίδια η υπηρεσία (μόνο για δυναμικούς ιστοχώρους) για εξαγωγή του περιεχομένου σε άλλο χώρο,
  • παρακολουθεί τα θέματα ασφάλειας και διορθώνει τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει εκείνος και διατηρεί στον φιλοξενούμενο ιστοχώρο,
  • οφείλει να διαφυλάττει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της υπηρεσίας αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως:
  • εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών
  • προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου
  • δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα.

  Σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων χρήσης, το ΚΗΔ διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του επίμαχου περιεχομένου, και ο κάτοχος του λογαριασμού  θα αντιμετωπίζει συνέπειες, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του λογαριασμού του. Επιπλέον, οι δράστες μπορεί να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα που επιβάλει εσωτερικά το Πανεπιστήμιο με τα εγκεκριμένα όργανα του, καθώς και τις συνέπειες του νόμου.

  Αν υπάρχει αμφιβολία από μέρους των χρηστών για την αποδεκτή χρήση αυτής της υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με το ΚΗΔ  ΠΡΙΝ γίνει η δημοσίευση του υλικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο