Σε τι μου χρησιμεύει η απόκτηση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού;

Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ταυτότητάς του κατόχου, αλλά και για την κρυπτογράφηση ευαίσθητου περιεχομένου σε ηλεκτρονικές πράξεις.

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ απαιτούν την κατοχή ψηφιακού πιστοποιητικού από τον χρήστη:

  1. σύνδεση VPN
  2. εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων sis.auth.gr
  3. ψηφιακή υπογραφή εγγράφων για συναλλαγές με το δημόσιο
  4. προαιρετικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την υπογραφή ή κρυπτογράφηση μηνυμάτων email

 

 

Χρήση για