Ενημέρωση για την ασφάλεια των ιδρυματικών λογαριασμών στο ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της προστασίας των μελών του ΑΠΘ κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για την ασφάλεια των ιδρυματικών λογαριασμών. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τον κωδικό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου ενδέχεται να χρησιμοποιείτε παλιό μη ασφαλή κωδικό και για λόγους ασφάλειας οι εφαρμογές δε θα σας επιτρέπουν να συνδεθείτε μέχρι να τον αλλάξετε.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή οι σχετικές οδηγίες από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ είναι στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/faq/697/. Είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένο τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο myaccount.auth.gr ώστε να μπορέσετε να κάνετε ανάκτηση κωδικού μέσω SMS αν χρειαστεί.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ώστε να είστε προετοιμασμένοι καθώς ενδέχεται να πληκτρολογήσετε σωστά τον κωδικό σας στις υπηρεσίες μας αλλά αυτός να μην γίνει δεκτός, με μήνυμα λάθους το οποίο θα περιέχει και τον σύνδεσμο με τις παραπάνω οδηγίες για να προχωρήσετε στην αλλαγή του κωδικού σας. Μπορείτε ωστόσο προκαταβολικά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού ώστε να είναι πιο ισχυρός.

Διευκρινίζουμε ότι ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 γράμμα στα λατινικά, 1 αριθμό και 1 σύμβολο. Επίσης, είναι σημαντικό να μην περιέχει το όνομα πρόσβασής σας, αυτούσια άλλα στοιχεία σας (π.χ. τηλέφωνο, ημερομηνία/έτος γέννησης) καθώς και αυτούσιες γνωστές λέξεις λεξικών ή απλές παραλλαγές τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο