Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υπογραφή εγγράφων στις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ισότιμης με την ιδιόχειρη. 


Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Μόνιμο προσωπικό

Εργαζόμενη/ος με σύμβαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο