Ηλεκτρονικές υπογραφές για το μόνιμο προσωπικό ΑΠΘ

Έχετε τη δυνατότητα να υπογράφετε τα έγγραφά σας ηλεκτρονικά

Α. μέσα από ειδικό portal με χρήση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Η νέα υπηρεσία σάς επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών) από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet) ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Β. με την ακαδημαϊκή ταυτότητα
Με την ακαδημαϊκή ταυτότητα που ήδη διαθέτετε μπορείτε να υπογράφετε ηλεκτρονικά τα έγγραφά σας εφόσον το προσωπικό σας πιστοποιητικό που περιέχεται σε αυτήν έχει εκδοθεί πριν την 1 Φλεβάρη 2021. Ο περιορισμός αυτός υπάρχει λόγω απαίτησης που σχετίζεται με συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα που διέπουν την πολιτική έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών της HARICA.

Μετάβαση στο περιεχόμενο