Φοιτητής

Σας παρέχουμε υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα σας και εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι χρήστες, μπορείτε να αξιοποιήσετε

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Διατηρείτε μέρος αυτών των υπηρεσιών και μετά την αποφοίτησή σας. Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες φοιτητών, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και φοιτητές ανταλλαγής.
Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που σας προσφέρονται.

Σχετικές υπηρεσίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο