Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς;

Μπορείτε να διατηρείτε από έναν ιδρυματικό λογαριασμό για κάθε διακριτή ιδιότητα που έχετε στο ΑΠΘ, μόνο εφόσον είναι απαραίτητη η διαφοροποιημένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο