Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τι προσφέρει ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη;

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (institutional user account) εκδίδεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) που παρέχονται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ.

Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ιστοχώρο https://it.auth.gr  και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

  • υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματεία όπως πρόσβαση σε βαθμολογίες, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (wifi)
  • θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • προσωπικό αποθηκευτικό χώρο
  • φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων
  • διανομή λογισμικού
Μετάβαση στο περιεχόμενο