Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Υπάρχουν τρόποι να δώ τα αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή ιστοσελίδων (apache logs), για να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα;

Για να δείτε τα αρχεία καταγραφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης αφού συνδεθείτε επιλέγοντας : Websites & Domains->Show Advanced Operations->Logs. Στην λίστα που εμφανίζεται με τα διαθέσιμα αρχεία καταγραφής (log files), του εξυπηρετητή υπάρχουν δύο τύποι / κατηγορίες : σφαλμάτων (error_logs) και πρόσβασης (access_logs), επιπλέον τα αρχεία καταγραφής για να είναι πιο διαχειρίσιμα μπορεί να είναι ομαδοποιημένα είτε με την ημέρα ή τον μήνα. Οπότε για να δείτε τα πιο πρόσφατα σφάλματα επιλέγετε τον τύπο (error logs) και το αρχείο που δεν έχει καμία κατάληξη. Στα αρχεία καταγραφής μπορεί να δείτε εγγραφές όπως η παρακάτω:

[Tue Sep 01 21:07:39 2009] [error] [client 85.72.248.201] File does not exist: /var/www/vhosts/xxxxx.web.auth.gr/httpdocs/agd_005_en.html 
κάτι τέτοιο πρέπει να σας εφιστήσει την προσοχή ότι υπάρχει ένας σπασμένος σύνδεσμος (broken link)

Μετάβαση στο περιεχόμενο