Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμώ να απεγκαταστήσω την εφαρμογή στο μέλλον;

Υπάρχει δυνατότητα απεγκατάστασης της εφαρμογής σας μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον επιλέγοντας, Applications->Manage Installed Applications πατάτε το remove.δίπλα από την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο