Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Εφαρμόζονται όρια στον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ή τον αριθμό των ταυτόχρονων συνδέσεων;

Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειασθεί να περιορισθεί ο ρυθμός μετάδοσης ή ο αριθμός των ταυτόχρονων συνδέσεων με τον εξυπηρετητή, αλλά είναι πυροσβεστικό μέτρο που λαμβάνεται όταν για παράδειγμα ένας εξυπηρετητής δέχεται επίθεση DoS/ DDoS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο