Για να δημιουργήσω μία μόνιμη αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να υποβάλω ξεχωριστό αίτημα;

Όχι, όλοι οι χρήστες του ΑΠΘ μπορούν να δημιουργήσουν δωμάτια τηλεδιάσκεψης που παραμένουν στο σύστημα Τηλεδιασκέψεων web conferencing μέχρι να τα διαγράψει ο δημιουργός τους.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για