Έχω στείλει αίτημα διόρθωσης των στοιχείων μου στην ΠΥΚΑ, αλλά δεν έχει εξυπηρετηθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Τα αιτήματά σας προωθούνται, ανάλογα με την ιδιότητά σας, στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου

  • στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας αν είστε φοιτητής
  • στη Διεύθυνση Προσωπικού αν είστε μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού
  • στην Επιτροπή Ερευνών αν είστε συμβασιούχος έργου

Η διόρθωσή τους θα γίνει στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια θα ενημερωθεί αυτόματα η ΠΥΚΑ. Σε περίπτωση που ανησυχείτε για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία.