Τι είναι τα snapshots των εικονικών μηχανών;

Με τη λήψη ενός ή περισσότερων snapshots μιας εικονικής μηχανής αποτυπώνεται και αποθηκεύεται η κατάσταση των ρυθμίσεων, των δίσκων και της μνήμης της εικονικής μηχανής σε διαφορετικές καθορισμένες χρονικές στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρουμε την εικονική μηχανή ακριβώς στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη λήψη του snapshot, αναιρώντας οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο μεσοδιάστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των snapshots μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό εγχειρίδιο.

Σχετική υπηρεσία 
Weight 
-1