Έχω ήδη λογαριασμό Gmail. Μπορώ να λαμβάνω τα email μου από το gapps.auth.gr στη θυρίδα του λογαριασμού μου;

Η υπηρεσία προσφέρεται από την Google. Για τις ρυθμίσεις που χρειάζονται θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο οδηγό της Google.
Σχετική υπηρεσία