Πώς μπορώ να λαμβάνω τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από διεύθυνση εκτός ΑΠΘ;

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από την Πρυτανεία ακόμη και αν χρησιμοποιείτε διεύθυνση εκτός ΑΠΘ, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση

auth-mail-news-subscribe@lists.auth.gr.

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα στο οποίο θα πρέπει απλά να απαντήσετε, ώστε να επιβεβαιώσετε τη δήλωση εγγραφής σας.

Χρήση για