Πώς μπορώ να λαμβάνω τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από διεύθυνση εκτός ΑΠΘ;

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από την Πρυτανεία ακόμη και αν χρησιμοποιείτε διεύθυνση εκτός ΑΠΘ, στέλνοντας ένα κενό email στη διεύθυνση

sympa@lists.auth.gr με θέμα "subscribe AUTH-MAIL-news"

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα με το οποίο θα πρέπει απλά να  να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

Χρήση για