Τι σημαίνουν οι επιλογές Persistent και Non-persistent για έναν Independent δίσκο ;

Ένα δίσκος που είναι Independent, και δεν συμπεριλαμβάνεται στα snapshots, μπορεί να είναι Persistent και να σώζει όλες τις αλλαγές στα δεδομένα του μόνιμα και απευθείας στο σκληρό δίσκο. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνουμε Power Off και Power On το VM τα δεδομένα δεν θα χαθούν.

Εάν ο δίσκος είναι Non-persistent τότε, όταν κάνουμε Power Off και Power On το VM, ο δίσκος επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Το non-persistent προτείνεται για δίσκους που έχουν το swap file του Λειτουργικού Συστήματος.

Σχετική υπηρεσία