Τι σημαίνουν όλες αυτές οι επιλογές/πληροφορίες που βλέπω ;

Από πάνω προς τα κάτω εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

  1.         Disk File : Περιέχει το Physical Path του VMDK είναι της μορφής [datastore] path/to/vmdk
  2.         Disk Provisioning : Στο Provisioned Size φαίνεται το μέγιστο μέγεθος του δίσκου
  3.         Virtual Device Node : Σε ποιο virtual controller βρίσκεται ενσωματωμένος ο δίσκος
  4.         Mode : Ο τρόπος λειτουργίας του εικονικού δίσκου
Σχετική υπηρεσία