Πώς χρησιμοποιώ το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μου για είσοδο σε μια ιστοσελίδα;

Ορισμένες ιστοσελίδες δίνουν τη δυνατότητα εισόδου σε περιορισμένους χρήστες παίρνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή απαιτούν όχι απλώς την εισαγωγή κάποιου κωδικού χρήστη, αλλά την επίδειξη κάποιου προσωπικού πιστοποιητικού από τον πλοηγό του χρήστη, ελέγχοντας όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την Αρχή που το εξέδωσε. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, ο χρήστης ενημερώνεται από τον πλοηγό του, ώστε να υποδείξει το προσωπικό πιστοποιητικό που θέλει να χρησιμοποιηθεί για την είσοδο του, και, αν περάσει τον έλεγχο της ιστοσελίδας, του επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτή η διαδικασία είναι ασφαλέστερη από την χρήση κάποιου κωδικού, αλλά και απλούστερη για το χρήστη.