Τι περιέχει και τι μορφή έχει το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει τα στοιχεία σας και το δημόσιο κλειδί σας (μια κωδικοσειρά δημοσίως γνωστή), υπογεγραμμένα από την Αρχή Πιστοποίησης που το εκδίδει. Σε αυτή την περίπτωση είναι η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό απαιτείται η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούμενου χρήστη, που γίνεται μέσω των κατάλληλων ιστοσελίδων, εφόσον ήδη έχει λογαριασμό χρήστη σε φορέα συνεργαζόμενο με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ.