Παροδική διακοπή κεντρικών υπηρεσιών του ΚΗΔ - Ετήσια άσκηση ετοιμότητας

Την Τρίτη 25 Ιουλίου στις 13:00, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προγραμματίζει την ετήσια άσκηση ετοιμότητας, κατά την οποία θα υπάρξει πλήρης διακοπή λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών που βρίσκονται στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων (datacenter) του ΚΗΔ. Τέτοιου είδους ασκήσεις εκτελούνται από όλες τις μονάδες πληροφοριακών υποδομών και είναι απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων σε περιπτώσεις πραγματικής ανάγκης.

Ως χρήστης τι να αναμένω;

Κατά τη στιγμή έναρξης της άσκησης, στις 25/7 13:00, θα υπάρξει παροδική διακοπή μεγάλου μέρους των παρεχόμενων από το ΚΗΔ υπηρεσιών. Μεριμνήστε για την έγκαιρη αποθήκευση της δουλειάς σας, την ειδοποίηση συνεργατών σας σε τυχόν τηλεδιασκέψεις που συμμετέχετε κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές βασικές υπηρεσίες: τηλεφωνία, Internet, mail, εφαρμογές γραμματειών, Remote Desktop, VPN, WiFi.

Καθώς μετά τη στιγμή της διακοπής θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται τα εφεδρικά συστήματα, η τηλεφωνία και το Internet αναμένεται να αποκατασταθούν μέσα σε 2-4 λεπτά εντός του κυρίως campus. Αν είστε εκτός του κυρίως campus παρακαλούμε δείτε εδώ: https://it.auth.gr/authnettickets/2023072001/

Στη συνέχεια, μέχρι τις 13:30 αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί και οι περισσότερες λοιπές υπηρεσίες. Το πλάνο προβλέπει ότι μέχρι τις 15:30 η παροχή όλων των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω των εφεδρικών συστημάτων. Στις 15:30 θα αρχίσει η επαναλειτουργία των πρωτευόντων συστημάτων και θα ξεκινήσει η μετάβαση των υπηρεσιών από τα εφεδρικά προς τα πρωτεύοντα, η οποία μέχρι τις 17:00 θα έχει ολοκληρωθεί.

Είναι αναμενόμενο εντός όλου του διαστήματος 13:00 – 17:00 να εμφανιστεί προσωρινή αστάθεια στις υπηρεσίες και μικροδιακοπές. Ζητούμε την κατανόησή σας!

Είμαι διαχειριστής σε εικονική μηχανή (VM), τι πρέπει να κάνω/προσέξω;

  • Όλες οι εικονικές μηχανές που φιλοξενούνται στις υποδομές του ΚΗΔ πρέπει είτε να έχουν ήδη ρυθμιστεί να λαμβάνουν δικτυακές ρυθμίσεις μέσω DHCP είτε να έχουν ρυθμισμένους στατικά τουλάχιστον 2 από τους 3 DNS servers 155.207.0.31, 155.207.0.32, 155.207.0.33.
  • Οποιοδήποτε πρόβλημα τύχει να παρουσιαστεί κατά την εκκίνηση (π.χ. έλεγχος filesystem) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον διαχειριστή της εικονικής μηχανής.
  • Οι εικονικές μηχανές των οποίων θα διακοπεί παροδικά η λειτουργία, θα επανέλθουν από την εφεδρική υποδομή σε διάστημα λίγων δεκάδων λεπτών, αλλά με τυχαία σειρά. Επιπλέον, ανάλογα με την εφαρμογή που εκτελούν, σε κάποιες περιπτώσεις ο διαχειριστής πρέπει να παρέμβει για να επανεκκινήσει εικονικές μηχανές που πρέπει να εκκινήσουν τελευταίες.
  • Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε σε όσους και όσες έχουν υπό την διαχείριση τους εικονικές μηχανές στο vc.it.auth.gr να προβούν σε έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της άσκησης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε σχετικά το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/authnettickets/2023063001/ το οποίο θα ενημερώνεται για την εξέλιξη των εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο