Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών από τη HARICA αλλάζει

Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών κι Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) εκδίδονται πλέον μέσα από το περιβάλλον https://cm.harica.gr.

Συγκεκριμένα, το περιβάλλον, επιπλέον της έκδοσης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (eSignature), πιστοποιητικών εξυπηρετητών και υπογραφής κώδικα, παρέχει τη δυνατότητα για έκδοση:

  1. Προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α (Class A) σε κρυπτογραφική συσκευή (token) για εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και πρόσβαση στο προστατευμένο δίκτυο Γραμματειών του ΑΠΘ.
  2. Προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου B (Class B) για προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
  3. Προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών S/MIME για ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση email.

Οι παραπάνω κατηγορίες πιστοποιητικών προϋποθέτουν την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέσα από το παραπάνω portal και τη μεταφόρτωση εγγράφου ταυτοποίησης. Κατά περίπτωση επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση με επίδειξη σχετικού εγγράφου (π.χ. Α.Τ.) στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ. Δεν απαιτείται ραντεβού για τον σκοπό αυτό.

Με την παραπάνω αλλαγή παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη ΑΠΘ να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς επίσκεψη στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ.

Δείτε σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/manuals-category/new-personal-certificate/.

Μετάβαση στο περιεχόμενο