Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

ArcGIS Imagery& Remote Sensing Hub

Το Imagery & Remote Sensing Hub παρέχει μία ποικιλία πόρων για δεδομένα εικόνων και τρισδιάστατο περιεχόμενο, για διαχείριση δεδομένων, reality mapping και analytics.

Εξερευνήστε το Hub για πόρους που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε, να αναλύσετε και να χρησιμοποιήσετε δεδομένα τηλεπισκόπησης στην πλατφόρμα του ArcGIS.

Το ArcGIS Imagery Hub περιλαμβάνει μία συλλογή από μαθήματα, οδηγούς, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές:

  • Pre-Trained Models – Δείτε πάνω από 30 pre-trained deep learning models, διαθέσιμα στο Living Atlas.
  • Tools – Εξερευνήστε μία σειρά από εργαλεία, notebooks, documentations, και APIs.
  • Tutorials – Εξερευνήστε μια τεράστια συλλογή από εικόνες και μαθήματα τηλεπισκόπησης.
  • Best Practices – Βρείτε βέλτιστες πρακτικές, συμβουλές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την εργασία με δεδομένα εικόνων.


Μετάβαση στο περιεχόμενο