Βλάβες υπολογιστών

Η υπηρεσία  φιλοδοξεί να διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στους προσωπικούς σας υπολογιστές και στους κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους του Πανεπιστημίου.

Κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται:

  • Σταθμοί εργασίας Γραμματειών
  • Κοινόχρηστοι υπολογιστές νησίδων και βιβλιοθηκών
  • Υπολογιστές μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ.

Τεχνικά θέματα που καλύπτονται:

  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε περίπτωση βλάβης υλικού επί τόπου ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών
  • Ανάκτηση δεδομένων σκληρών δίσκων
  • Υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υλικού υπολογιστών, χρήσης και διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων 
  • Ανάλυση αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών για αγορά εξοπλισμού πληροφορικής

Οδηγίες για την απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας, θα βρείτε εδώ.

Οδηγίες χρήσης εξ'αποστάσεως υποστήριξης, είναι διαθέσιμες εδώ.