Kεντρική διαχείριση θέσεων εργασίας

Ένταξη των Η/Υ διοικητικής χρήσης του ΑΠΘ στο περιβάλλον κεντρικής διαχείρισης του ΚΗΔ
 • Πληροφορίες

  Το ΚΗΔ παρέχει ένα κεντρικά διαχειριζόμενο προστατευμένο περιβάλλον θέσεων εργασίας για τους Η/Υ διοικητικής χρήσης του ΑΠΘ.

  Με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαχείριση μεγάλου πλήθους υπολογιστών και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς καλές πρακτικές σε θέματα κυβερνοασφάλειας, συστήνεται ισχυρά η ένταξη στην υπηρεσία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και οφέλη:

  1. Ασφάλεια Η/Υ
   • Πρόσβαση με τον ιδρυματικό λογαριασμό
   • Κεντρικά διαχειριζόμενο antivirus και firewall σε όλους τους Η/Υ
   • Προστασία από ιούς τύπου ransomware
   • Προστασία εκτυπωτών από επιθέσεις
  2. Ασφάλεια δεδομένων χρηστών
   • Αποθήκευση των αρχείων σε cloud υποδομή του ΚΗΔ (για τα αρχεία που βρίσκονται στο Desktop και My Documents)
   • Δυνατότητα άμεσης επαναφοράς αρχείων από αντίγραφα ασφαλείας 30 ημερών
   • Κοινόχρηστος δικτυακός φάκελος για τον διαμοιρασμό αρχείων μεταξύ των υπαλλήλων
  3. Ασφάλεια από πειρατικό λογισμικό
   • Κεντρική, αυτοματοποιημένη, εξ αποστάσεως εγκατάσταση λογισμικών μόνο από τους διαχειριστές του ΚΗΔ
   • Αποκλεισμός εγκατάστασης ή χρήσης μη προβλεπόμενου λογισμικού από τους χρήστες
   • Αίτημα για εγκατάσταση επιπρόσθετων λογισμικών από τον αρμόδιο προϊστάμενο
  4. Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη H/Y
   • Αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (πχ οθόνες, τροφοδοτικά) εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα υλικών
   • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων (σε σχέση  με Η/Υ που δεν ανήκουν στην κεντρική διαχείριση)
  5. Οικονομίες κλίμακας
   • Μαζικές εγκαταστάσεις λειτουργικού, λογισμικών και windows updates μέσω δικτύου, χωρίς φυσική παρουσία τεχνικού
   • Κεντρική εγκατάσταση εκτυπωτών και έλεγχος κόστους/πλήθος εκτυπώσεων ανά χρήστη
  6. Ευκολία πρόσβασης
   • Δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι για τηλεργασία και πρόσβαση σε λογισμικά που απαιτούν άδεια ή σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού
   • Πρόσβαση στο ίδιο προφίλ χρήστη (επιφάνεια εργασίας κι έγγραφα) κατά τη σύνδεση από οποιοδήποτε υπολογιστή κεντρικής διαχείρισης

  Επίσης συμμετέχοντας στην προσπάθεια του ΑΠΘ για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, οι Η/Υ που είναι ενταγμένοι στην υπηρεσία ρυθμίζονται να απενεργοποιούνται (shutdown) αυτόματα καθημερινά στις 18.00 και στις 23.00 (εάν είναι ενεργοποιημένοι χωρίς συνδεδεμένο χρήστη). Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

  Ήδη πλήθος συστημάτων σε διάφορες διοικητικές δομές (Γραμματείες, Κοσμητείες, Βιβλιοθήκες κλπ) εντός και εκτός campus έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία.

 • Προϋποθέσεις

  • Η υπηρεσία αφορά όλους τους διοικητικούς υπολογιστές του ΑΠΘ
  • Απαιτείται η έγκριση του προϊσταμένου της υπηρεσίας/τμήματος
 • Οδηγίες

  1. Πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση μέσω zoom με το προσωπικό της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.
  2. Εγκρίνεται η ένταξη στην υπηρεσία από τον διοικητικά υπεύθυνο της υπηρεσίας
  3. Γίνεται επανεγκατάσταση των θέσεων εργασίας: ο κάθε Η/Υ χρειάζεται να μείνει εκτός παραγωγικής λειτουργίας  για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 3 ωρών το μέγιστο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) των αρχείων στις υποδομές του ΚΗΔ καθώς και την μεταφορά των υπαρχουσών ρυθμίσεων και προτιμήσεων στο νέο περιβάλλον.
  4. Υπάρχει η δυνατότητα να εγκατασταθούν επιπρόσθετες εφαρμογές πέρα των προ-εγκατεστημένων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος. Για την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων από την υποβολή του αιτήματος.
 • Κανονισμός

  Κάθε χρήστης οφείλει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες ασφάλειας:

  1. Η χρήση των θέσεων εργασίας Η/Υ πρέπει να γίνεται εντός του παρόντος πλαισίου ορθής και ασφαλούς χρήσης. Οι τελικοί χρήστες των θέσεων εργασίας Η/Υ είναι υπηρεσιακά υπεύθυνοι απέναντι στον προϊστάμενο τους και προς το ΑΠΘ για την ορθή και ασφαλή χρήση των Η/Υ. Ο προϊστάμενος της  υπηρεσίας είναι υπεύθυνος ως προς το ΚΗΔ και τη διοίκηση του ΑΠΘ για την ορθή και ασφαλή χρήση των Η/Υ που εντάσσονται στον τομέα ευθύνης του.
  Τα προς μεταφορά αρχεία των χρηστών στις κεντρικές υποδομές αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί για την ακεραιότητα τους, την μη ύπαρξη διπλότυπων καθώς και την σχετικότητα τους ως προς το αντικείμενο εργασίας της εκάστοτε υπηρεσίας.
  2. Να φροντίζει για τη μυστικότητα κάθε είδους προσωπικών κωδικών πρόσβασης και PINs και για τη φυσική ασφάλεια των κρυπτογραφικών συσκευών USB eToken καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου πρόσβασης δοθεί.
  3. Να χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος την κρυπτογραφική συσκευή που του έχει διατεθεί. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους είναι δεσμευτική και νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή μας σε χαρτί (ΕΕ 910/2014 εIDAS). Παραχώρηση τους σε τρίτους μπορεί να επιφέρει προσωπικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή και αστικές ευθύνες.
  4. Να φροντίζει για την άμεση αλλαγή οποιουδήποτε κωδικού δεν είναι βέβαιη η μυστικότητα. Το θέμα θα παραπέμπεται για αρμόδιο υπηρεσιακό έλεγχο σε ενδεχόμενη διαρροή κωδικών.
  5. Άλλες εφαρμογές πέρα από τις προ-εγκατεστημένες είναι δυνατόν να εγκατασταθούν κατόπιν τεκμηριωμένου ως προς την αναγκαιότητα αιτήματος στο ΚΗΔ. Για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης.
  6. Να ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες χρήσης και τις συστάσεις του ΚΗΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο