Ποιοί δικαιούνται Ιδρυματικό Λογαριασμό;

Δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες στο ΑΠΘ:

  • Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτητής προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus)
  • Υποψήφιος διδάκτορας ή μεταδιδακτορικός ερευνητής
  • Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ, ΙΔΑΧ, Διοικητικοί υπάλληλοι)
  • Συμβασιούχος ή υπάλληλος μέσω εργολάβου
  • Ομότιμος Καθηγητής
  • Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ ή μόνιμος υπάλληλος του πανεπιστημίου
  • Επιστημονικός συνεργάτης μελών ΑΠΘ
  • Δάσκαλος ή καθηγητής των Πειραματικών Σχολείων ΑΠΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο