Περιορισμός SMTP κίνησης με ανώνυμο τρόπο

Τύπος Ενημέρωσης 

Το παρακάτω μήνυμα αφορά μόνο τους διαχειριστές εξυπηρετητών αλληλογραφίας (mail server ή list server) μέσα στο δίκτυο του ΑΠΘ (155.207.0.0/16, 192.104.147.0/24)

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ενεργοποιηθεί περιορισμός εισερχόμενης/εξερχόμενης SMTP κίνησης με ανώνυμο τρόπο, από/προς το δίκτυο του ΑΠΘ.

Ο περιορισμός της SMTP κίνησης με ανώνυμο τρόπο έχει σκοπό τον περιορισμό της αποστολής μηνυμάτων από μολυσμένους υπολογιστές και servers του πανεπιστημίου τα οποία είτε περιέχουν ιούς (virus), είτε είναι παραπλανητικά (phishing), είτε είναι διαφημιστικά (spam). Σε κάθε περίπτωση, η διακίνηση τέτοιων μηνυμάτων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση υπολογιστών, έκθεση κωδικών πρόσβασης και υποβάθμιση της ποιότητας του κεντρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκαλώντας προβλήματα στην ανταλλαγή μηνυμάτων.
Με τη ρύθμιση αυτή όλα τα συστήματα που θα διακινούν email θα χρησιμοποιούν την κεντρική υποδομή του ΚΗΔ, η οποία έχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας και ασφάλειας που εμποδίζουν τη διάδοση ιών/spam/malware.

Όσοι διαχειριστές μέσα στο δίκτυο του ΑΠΘ (155.207.0.0/16, 192.104.147.0/24) χρησιμοποιείτε mail ή list server για παραλαβή και λήψη μηνυμάτων, θα πρέπει να αιτηθείτε να καταχωριστούν ειδικές εγγραφές στο DNS (MX records), ώστε να εξαιρεθούν. Για τη διευκόλυνσή σας εχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί μόνο από μόνιμο προσωπικό στο ΑΠΘ, και στην οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η λειτουργία  του mail ή list server.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας μέσα στο διάστημα των επόμενων δύο μηνών ώστε να μην αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα από το Σεπτέμβρη, στις υπηρεσίες που προσφέρετε.