Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΗΔ), γνωστή ως Επιτροπή Δικτύων, Επικοινωνιών και Πληροφορικής μέχρι το 2012, έχει την εποπτεία του τεχνικού και επιστημονικού έργου του ΚΗΔ, εισηγείται στα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου και χαράσσει τη στρατηγική του ιδρύματος σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το ΚΗΔ είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.

Την Επιτροπή, με απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση με αριθμό 2965/29 και 30-8-2018), αποτελούν οι:

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαζάχος
     καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας   

και μέλη

 • Μάρκος Ασσαέλ,
   καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Ιωάννης Ιγγλεζάκης,
    αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νομικής
 • Δημήτριος Κουγιουμτζής,
    καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Παναγιώτης Μπαμίδης,
     αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 • Γεώργιος Παπαδημητρίου,
    καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
 • Νίκος Πιτσιάνης,
     επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Κωνσταντίνος Τσίχλας,
     επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής
 • Ορέστης Καλογήρου,
     καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Εκπρόσωπος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
 • Ιωάννης Σαλματζίδης,
     υπάλληλος ΙΔΑΧ, Τεχνικός Δ/ντης ΚΗΔ
 • Κορνηλία Σκαρπέτα,
     προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ
 • Πέτρος Σταμούλης,
     υπάλληλος ΙΔΑΧ, προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανοργάνωσης Επιτροπής Ερευνών