Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων (Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Zoom) στο ΑΠΘ

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων (Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Zoom) στο ΑΠΘ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έκδοση 3.0 – 31/10/2022

Σκοπός

Αυτό το κείμενο περιγράφει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων (Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Zoom και MathWorks για εκπαιδευτικά ιδρύματα) που παρέχονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ. Το ΑΠΘ προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες συμπληρωματικά/εναλλακτικά με τις αντίστοιχες ενδο-ιδρυματικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, όπως η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο δικτυακός αποθηκευτικός χώρος,  κλπ., ώστε να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του πανεπιστημίου. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να γνωστοποιήσει στους Xρήστες του ΑΠΘ τους όρους χρήσης των υπηρεσιών  αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σημαίνει ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Ο Χρήστης του ΑΠΘ που επιλέγει να ενεργοποιήσει προαιρετικά τις υπηρεσίες Τρίτων Παρόχων (Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Zoom και MathWorks για εκπαιδευτικά ιδρύματα), συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους:

 1. Το ΑΠΘ παρέχει τις υπηρεσίες αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ και  σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 2. Αν και το ΑΠΘ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες ή το επίπεδο ποιότητας δεν είναι αποδεκτό από τους Χρήστες.
 3. ΤΟ ΑΠΘ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΠΘ  Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ  Ή Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ  ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.
 4. Ο Χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να αποδεχτεί τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια, αξιοπιστία, και ποιότητα των υπηρεσιών.
 5. Σε καμία περίπτωση το ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής,  αστικής και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από Χρήστες ή τρίτους φορείς από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη των υπηρεσιών ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις υπηρεσίες αυτές.
 6. Ο Χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών.
 7. Το ΑΠΘ δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών, όταν κατά την κρίση του ή κατόπιν πληροφοριών γίνει παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με αυτές τις υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
 8. Οι υπηρεσίες παρέχονται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.
 9. Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Τρίτων ο Χρήστης αποδέχεται ότι στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Ιδιότητα και email γίνονται διαθέσιμα στον Πάροχο της υπηρεσίας.
 10. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης και κανονιστικά πλαίσια Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΑΠΘ που αναφέρονται στο σύνδεσμο https://it.auth.gr/regulations/
 11. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Apps for Education  του ΑΠΘ, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους όρους χρήσης υπηρεσιών της Google όπως αυτοί δημοσιεύονται στους συνδέσμους Google Acceptable Use Policy, http://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html και http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
 12. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Microsoft Office 365 του ΑΠΘ, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους όρους χρήσης υπηρεσιών της Microsoft όπως αυτοί δημοσιεύονται στους συνδέσμους που περιέχουν τις Νομικές πληροφορίες (https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=13&langid=el-grhttps://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=13&langid=en-en)
 13. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Zoom του ΑΠΘ, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους όρους χρήσης υπηρεσιών της Zoom όπως αυτοί δημοσιεύονται στους συνδέσμους που περιέχουν τις Νομικές πληροφορίες (https://zoom.us/privacy-and-legal)
 14. Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικά της MathWorks, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους όρους χρήσης υπηρεσιών της  όπως αυτοί δημοσιεύονται στους συνδέσμους που περιέχουν τις Νομικές πληροφορίες (https://it.mathworks.com/company/aboutus/policies_statements/privacy-policy.htmlhttps://it.mathworks.com/mw_account/company/aboutus/policies_statements/…)
 15. Γενικότερα ο Χρήστης  απαγορεύεται να δημιουργεί, να διακινεί ή να διευκολύνει στην διακίνηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), κακόβουλου λογισμικού, ιών και μηνυμάτων phishing μέσω των υπηρεσιών αυτών.
 16. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα του μπορεί να αποθηκεύονται σε datacenters εκτός Ελλάδας ή ακόμα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 17. Ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι τα δεδομένα που διακινούνται ή αποθηκεύονται μέσω των υπηρεσιών αυτών δεν προστατεύονται από μηχανισμό κεντρικού backup. Η λήψη περιοδικών backups είναι ατομική ευθύνη του Χρήστη.
 18. Στην περίπτωση διαγραφής προσωπικών δεδομένων, αρχείων, κλπ. ή/και συνολική αναίρεση της υπηρεσίας με επιλογή του ίδιου του Χρήστη, ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι τα δεδομένα του, είναι πιθανό να μην διαγράφονται οριστικά από τους Παρόχους της υπηρεσίας.
 19. Οι Πάροχοι μπορεί να προσφέρουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΑΠΘ να παρακολουθούν δεδομένα του Χρήστη που διακινούνται ή αποθηκεύονται μέσω των υπηρεσιών αυτών ή σχετίζονται με δραστηριότητα του Χρήστη (log files, κλπ.). Το ΑΠΘ φροντίζει για την απόλυτα εμπιστευτική διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΑΠΘ εγγυάται ότι δεν προωθεί, ή διανέμει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εντός και εκτός ΑΠΘ, εκτός αν υπάρχει ρητή συναίνεση και απαίτηση  του Χρήστη για κάτι τέτοιο ή  σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας, όταν υπάρχει ένδειξη παράνομης δραστηριότητας Χρήστη, ή στην περίπτωση που απαιτούνται ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, θεραπευτικά ή προληπτικά.
 20. Ο Χρήστης του ΑΠΘ μπορεί να διακινεί ή/και να αποθηκεύει δεδομένα μέσω των υπηρεσιών αυτών που θα πρέπει να είναι εκκαθαρισμένα από πνευματικά δικαιώματα τρίτων. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
 21. Ο Χρήστης του ΑΠΘ αναγνωρίζει ότι είτε το ΑΠΘ, είτε ο Πάροχος της υπηρεσίας ενδέχεται να διακόψουν την παροχή της υπηρεσίας αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος κειμένου.
 22. Για το διάστημα ισχύος της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) οι συνεδρίες τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται με χρήση υπηρεσιών τρίτων  ενδέχεται να καταγράφονται με σκοπό την διάθεσή τους μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ σε μεταγενέστερο χρόνο.Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να καταγραφούν, μπορούν να επιλέξουν κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις μη καταγραφής μέσα από τις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (αποκλεισμός κάμερας και μικροφώνου).
 23. Οι παρόντες όροι παροχής των υπηρεσιών μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η χρήση τους συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Περιορισμοί Ευθύνης

Οι υπηρεσίες Google Apps for Education, Microsoft Office 365 και Zoom για εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση ή άλλο αντάλλαγμα στους Χρήστες του ΑΠΘ. Το ΑΠΘ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους Χρήστες τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

 1. Το ΑΠΘ ευθύνεται μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια των οργάνων του. Αντίθετα το ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη των υπαλλήλων και των βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του.
 2. Στόχος του ΑΠΘ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των υπηρεσιών, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους Χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε πόρο διαθέσιμο στο ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το ΑΠΘ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης, δυσλειτουργίας ή κακής χρήσης των μηχανισμών ασφαλείας του.
 3. Απόψεις που εκφράζονται ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω των υπηρεσιών (εσωτερικά στο ΑΠΘ ή και σε ολόκληρο το διαδίκτυο) από οποιονδήποτε Χρήστη, δεν είναι απόψεις του ΑΠΘ, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΑΠΘ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των Χρηστών είναι προσωπικά. Το ΑΠΘ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, αλλά και δεν έχει τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.
 4. Οι Διαχειριστές των υπηρεσιών από πλευράς ΑΠΘ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των υπηρεσιών από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
 5. Επίσης, οι Διαχειριστές των υπηρεσιών δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τους τίθενται.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παραβάσεων

Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των Χρηστών. Οι Χρήστες ενθαρρύνονται να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των Διαχειριστών των υπηρεσιών. Οι Διαχειριστές είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων, και να κατευθύνουν τους Χρήστες ώστε να μην προκύψουν ξανά. Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά, άθελη κατάχρηση των πόρων των υπηρεσιών, κλπ. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή ταυτότητας ή δεδομένων, παράνομες πράξεις, κλπ. οι Διαχειριστές προβαίνουν σε προσωρινά μέτρα (π.χ. απενεργοποίηση λογαριασμού) και ενημερώνονται τα κατάλληλα όργανα της Διοίκησης του ιδρύματος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις και οι τυχόν νομικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και αποτροπής αυτής στο μέλλον.

Τεχνική Υποστήριξη – Επικοινωνία


Ο Χρήστης του ΑΠΘ λαμβάνει τεχνική υποστήριξη σχετικά με τις υπηρεσίες Google Apps for Education και Microsoft Office 365  του ΑΠΘ από το ΚΗΔ μόνο στο επίπεδο πρόσβασης των υπηρεσιών. To ΚΗΔ δεν δύναται να εξυπηρετεί αιτήματα/προβλήματα που αφορούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία /διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους  χρήσης των υπηρεσιών μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΗΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σύνδεσμο https://it.auth.gr/contact/.

Μετάβαση στο περιεχόμενο