Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Προγράμματα Σπουδών Ακαδημαϊκών Μονάδων ΑΠΘ

Τμήμα
Κωδικός Υπουργείου
Επίπεδο Σπουδών
Εξάμηνα
Domain
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
273
1
10
agro
ΠΜΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
273-1071
2
4
agro
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
273-10711
2
6
agro
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
273-10712
2
3
agro
ΔΙΠΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ORGANIC FARMING)
273-10713
2
3
agro
ΠΜΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
273-10714
2
3
agro
ΠΜΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
273-10715
2
3
agro
ΠΜΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
273-10716
2
3
agro
ΠΜΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
273-10717
2
2
agro
ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
273-10718
2
3
agro
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
273-10719
2
2
agro
ΠΜΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
273-17110
2
3
agro
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
233
1
10
arch
ΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
233-1075
2
4
arch
ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
233-10751
2
4
arch
ΔιΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
233-10752
2
3
arch
ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
233-10753
2
3
arch
ΠΔΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
233-10754
2
6
arch
ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
233-10755
2
3
arch
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
233-10756
2
6
arch
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
279
1
8
bio
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
-503
2
4
bio
ΔΤΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
279-1066
2
3
bio
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
279-10661
2
6
bio
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
279-10662
2
4
bio
ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
279-10666
2
3
bio
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
279-10664
2
2
bio
ΔΙΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
279-10666
2
3
bio
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΔΕ
279-10665
3
2
bio
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
265
1
8
chem
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
265-1065
2
6
chem
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ARCHMAT)"
265-2065
2
4
chem
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
265-10651
2
4
chem
ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"
265-10652
2
3
chem
ΠΜΣ "ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
265-10653
2
3
chem
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
265-10654
2
3
chem
ΠΜΣ "ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
265-10655
2
4
chem
ΠΜΣ "ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
265-10656
2
3
chem
ΠΜΣ "ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
265-10657
2
3
chem
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
265-10658
2
6
chem
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
265-10659
2
2
chem
ΔΤΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΤΠΜΣ ΔΕΚΕΙΜ
2
3
chem
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΔΕ
265-16510
3
14
chem
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
237
1
10
cheng
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1078
2
12
cheng
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
10781
2
3
cheng
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ "ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"
10782
2
3
cheng
ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
10783
2
3
cheng
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
237-10784
2
6
cheng
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
203
1
10
civil
ΠΜΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
203-10741
2
2
civil
ΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
203-10742
2
2
civil
ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ
203-10743
2
2
civil
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
203-10744
2
2
civil
ΠΔΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
203-10745
2
2
civil
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
338
1
8
csd
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
338-1064
2
3
csd
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
338-2064
2
4
csd
ΔτΠΜΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"
338-10641
2
3
csd
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
338-10642
2
6
csd
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ"
338-10643
2
3
csd
ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ"
338-10644
2
4
csd
ΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
338-10645
2
4
csd
ΠΜΣ "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
338-10646
2
4
csd
ΠΜΣ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"
338-10647
2
4
csd
ΠΜΣ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"
338-10648
2
4
csd
ΔτΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"
338-10649
2
3
csd
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΔΕ
338-20641
3
2
csd
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
137
1
8
del
ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ
137-1057
2
4
del
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
137-10571
2
6
del
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
137-10572
2
2
del
ΠΜΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
137-10573
2
3
del
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
305
1
10
dent
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
305-1069
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
305-10691
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
305-10692
2
3
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ"
305-10693
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"
305-10694
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
305-10695
2
7
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ"
305-10696
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ"
305-10697
2
6
dent
ΠΜΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
305-10698
2
4
dent
ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ & ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ
305-10699
2
3
dent
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ/ DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS
305-16910
2
4
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ"
305-16911
2
6
dent
ΠΜΣ Παιδοδοντιατρική / Paeditric Dentistry
305-16912
2
6
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
305-16913
2
6
dent
POSTGRADUATE PROGRAM IN ORTHODONTICS
305-16914
2
7
dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
103-502
2
4
diaviou
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
311
1
8
econ
ΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"
311-1060
2
4
econ
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
311-2060
2
4
econ
ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ
311-10601
2
4
econ
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
311-10602
2
4
econ
ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
311-10603
2
3
econ
ΔΠΜΣ Δίκτυα και Πολυπλοκότητα
311-10604
2
3
econ
ΔτΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
311-10605
2
3
econ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
311-10606
2
6
econ
MSc in Strategic Marketing
311-10607
2
3
econ
ΔΠΜΣ Διαχείριση της Μαζικής Μετανάστευσης και Πληθυσμών σε Κίνηση
311-10608
2
3
econ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
120
1
8
edlit
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
120-1053
2
8
edlit
ΔΤΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
120-10531
2
3
edlit
ΠΜΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
120-10532
2
4
edlit
ΔΙΠΜΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
120-10533
2
4
edlit
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
120-10534
2
6
edlit
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
120-10535
2
2
edlit
ΔΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
120-10536
2
4
edlit
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
219
1
10
ee
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
219-1077
2
3
ee
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
219-10771
2
4
ee
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
219-10772
2
6
ee
ΔΠΜΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
219-10773
2
3
ee
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
140
1
8
eled
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
140-1083
2
4
eled
ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
140-10831
2
4
eled
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
140-10832
2
4
eled
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
140-10833
2
6
eled
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
140-10834
2
2
eled
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
129
1
8
enl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
129-1055
2
4
enl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
129-10551
2
12
enl
ΔΤΠΜΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
129-10552
2
4
enl
ΔΤΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
129-10553
2
4
enl
ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
129-10554
2
3
enl
ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
129-10555
2
3
enl
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
129-10556
2
6
enl
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
163
1
10
film
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
163-1450
2
6
film
ΠΜΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
163-14501
2
3
film
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
163-14502
2
2
film
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
275
1
10
for
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
275-1072
2
10
for
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
275-10721
2
4
for
ΠΜΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
275-10722
2
4
for
ΠΜΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
275-10723
2
4
for
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
275-10724
2
3
for
ΔΙΠMΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
275-10725
2
4
for
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
275-10726
2
14
for
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
133
1
8
frl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
133-1056
2
4
frl
ΔΤΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
133-10561
2
3
frl
ΔΤΠΜΣ "ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
133-10562
2
3
frl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
133-10563
2
8
frl
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
133-10564
2
8
frl
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
107-409
2
4
gen
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
285
1
8
geo
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
285-1067
2
4
geo
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
285-10671
2
4
geo
ΔΙΠΜΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
285-10672
2
4
geo
ΠΜΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
285-10673
2
4
geo
ΔΠΜΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ
285-10674
2
4
geo
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
285-10675
2
3
geo
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
285-10676
2
6
geo
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
112
1
8
hist
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
112-1052
2
4
hist
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
112-10521
2
4
hist
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
112-10522
2
4
hist
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
112-10523
2
10
hist
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
112-10524
2
1
hist
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
139
1
8
itl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
139-1058
2
4
itl
ΠΜΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
139-10581
2
4
itl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
139-10582
2
6
itl
ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
139-10583
2
2
itl
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
147
1
8
jour
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
147-1061
2
4
jour
ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
147-10611
2
3
jour
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
147-10612
2
4
jour
ΠΜΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
147-10613
2
3
jour
ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
147-10614
2
3
jour
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
119
1
8
law
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
119-1059
2
4
law
ΠΜΣ Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές
119-10590
2
3
law
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
119-10591
2
6
law
ΔιΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
119-10592
2
2
law
ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
119-10593
2
3
law
ΔτΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις
119-10594
2
2
law
ΔτΠΜΣ Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας
119-10595
2
2
law
ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
119-10596
2
3
law
ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
119-10597
2
3
law
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές
119-10598
2
3
law
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
119-10599
2
3
law
ΠΜΣ Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες
119-15910
2
3
law
ΔιΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
119-15911
2
3
law
ΔτΠΜΣ Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη
119-15912
2
3
law
ΔτΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική
119-15913
2
3
law
ΠΜΣ Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο
119-15914
2
2
law
Κοινό ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές
119-15915
2
3
law
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111
1
8
lit
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-1051
2
4
lit
ΠΜΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-10511
2
4
lit
ΠΜΣ NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-10512
2
4
lit
ΠΜΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
111-10513
2
4
lit
ΠΜΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-10514
2
4
lit
ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
111-10515
2
4
lit
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-10516
2
4
lit
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
111-10517
2
14
lit
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
245
1
8
math
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
245-1062
2
4
math
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
10621
2
3
math
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
245-10622
2
4
math
ΔΤΠΜΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
10623
2
3
math
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
245-10624
2
6
math
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΔΕ
245-10625
3
12
math
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
297
1
12
med
ΑΓΓΛΟΓΛΩΣΣΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
20070
1
12
med
ΠΜΣ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"
297-1003
2
3
med
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
297-1004
2
14
med
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
297-1005
2
12
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ"
297-1006
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
297-1007
2
2
med
ΔιΠΜΣ "ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ"
297-1008
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ"
297-1009
2
2
med
ΔιΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ"
297-1068
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ"
297-2068
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ"
297-3068
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ"
297-4068
2
3
med
ΔΤΠΜΣ "ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"
297-10681
2
4
med
ΔτΠΜΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"
297-10682
2
4
med
ΔΤΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
297-10683
2
4
med
ΔιΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
297-10684
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ"
297-10685
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ"
297-10686
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"
297-10687
2
4
med
ΠΜΣ "MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY"
297-10688
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ"
297-10689
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)"
297-16810
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ"
297-16811
2
4
med
ΔιΠΜΣ "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
297-16812
2
4
med
ΔιΠΜΣ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
297-16813
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-ΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"
297-16814
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ"
297-16815
2
3
med
ΔιΠΜΣ "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"
297-16816
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"
297-16817
2
3
med
ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
297-16818
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ"
297-16819
2
3
med
ΔτΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ"
297-20681
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
297-20682
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"
297-20683
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ"
297-20684
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"
297-20685
2
4
med
ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ"
297-20686
2
4
med
ΔτΠΜΣ "ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ"
297-20687
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ"
297-20688
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΕ)"
297-20689
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ"
297-26810
2
3
med
ΔτΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
297-26811
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ"
297-26812
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ"
297-26813
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"
297-26814
2
3
med
ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΤΕΚ
297-26815
2
4
med
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
297-26816
2
med
ΠΜΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΣ
297-26818
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ"
297-26819
2
3
med
ΠΜΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
297-30681
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ"
297-30682
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"
297-30683
2
3
med
ΔΠΜΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
297-30684
2
2
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ"
297-30685
2
2
med
ΠΜΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
297-30686
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ"
297-30687
2
3
med
ΔΤΠΜΣ "ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
297-30688
2
4
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ"
ΜΙΜΙΚ
2
3
med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
297-40681
2
2
med
ΔιΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
297-40682
2
3
med
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
211
1
10
meng
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
211-1076
2
2
meng
ΠΔΣ TMHMAΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
211-10761
2
8
meng
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
211-10762
2
8
meng
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
406
1
10
mus
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
406-1085
2
10
mus
ΔΤΠΜΣ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
406-10851
2
3
mus
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
406-10852
2
4
mus
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
134
1
8
nured
ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"
134-1405
2
2
nured
ΔΤΠΜΣ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"
134-14051
2
4
nured
ΔτΠΜΣ "ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
134-14052
2
4
nured
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
134-14053
2
4
nured
ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
134-14054
2
4
nured
ΔΤΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
134-14055
2
4
nured
ΔΤΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΜAΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤHΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓHΣ"
134-14056
2
4
nured
ΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
134-14057
2
4
nured
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
134-14058
2
4
nured
ΔτΠΜΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
134-14059
2
4
nured
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
134-24051
2
3
nured
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
107
1
8
past
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
107-1050
2
8
past
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
107-10501
2
4
past
ΔΙΠΜΣ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
107-10502
2
4
past
ΠΜΣ STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY
107-10503
2
4
past
ΠΜΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ OΡΟΥΣ
107-10504
2
4
past
ΠΜΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
107-10505
2
4
past
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
107-10506
2
14
past
ΔιΠΜΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
107-10507
2
3
past
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
291
1
10
pharm
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
291-1070
2
4
pharm
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
291-10701
2
6
pharm
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
291-10702
2
3
pharm
ΠΜΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
291-10703
2
3
pharm
ΠΜΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
291-10704
2
4
pharm
ΠΜΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
291-10705
2
4
pharm
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
291-10706
2
2
pharm
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
403
1
8
phed
ΔΤΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
407
2
4
phed
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
403-14071
2
6
phed
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
403-14072
2
3
phed
ΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
14073
2
3
phed
ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
14074
2
3
phed
ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
14075
2
3
phed
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
403-14076
2
2
phed
ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ
403-14077
2
3
phed
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
402
1
8
phed-sr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ"
402-1082
2
3
phed-sr
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
402-10821
2
6
phed-sr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ"
402-10822
2
3
phed-sr
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
402-10823
2
2
phed-sr
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
255
1
8
physics
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
255-1063
2
4
physics
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
255-10631
2
6
physics
ΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
255-10632
2
4
physics
ΔτΠΜΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
255-10633
2
4
physics
ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
255-10634
2
3
physics
ΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
255-10635
2
3
physics
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
255-10636
2
3
physics
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
255-10637
2
4
physics
ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
255-10638
2
4
physics
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
255-10639
2
6
physics
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΔΕ
255-16310
3
2
physics
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
363
1
10
plandevel
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
363-1493
2
10
plandevel
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
363-10493
2
6
plandevel
ΠΜΣ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
363-14931
2
2
plandevel
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
363-14932
2
6
plandevel
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
357
1
8
polsci
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
357-1089
2
4
polsci
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
357-2089
2
4
polsci
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
357-10891
2
3
polsci
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
357-10892
2
3
polsci
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
357-10893
2
3
polsci
ΔτΠΜΣ "Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη"
357-10894
2
3
polsci
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
357-10895
2
0
polsci
ΔιΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές: εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές - International Studies: Specialization in European Studies
357-10896
2
4
polsci
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
172
1
8
psy
ΠΜΣ Τμήματος Ψυχολογίας (1993-2014)
172-1054
2
4
psy
ΠΜΣ Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους
172-10541
2
3
psy
ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις
172-10542
2
4
psy
ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
172-10543
2
4
psy
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
172-10544
2
4
psy
ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές
172-10545
2
4
psy
ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
172-10546
2
4
psy
ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία
172-10547
2
4
psy
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
172-10548
2
2
psy
ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα
172-10549
2
4
psy
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
168
1
10
thea
ΠΜΣ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
168-1087
2
3
thea
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
168-10871
2
12
thea
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
103
1
8
theo
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
780
1
8
theo
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
103-1049
2
3
theo
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
103-10491
2
8
theo
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
103-10492
2
2
theo
ΠΜΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
103-10494
2
3
theo
ΠΜΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
103-10495
2
4
theo
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
227
1
10
topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
227-1079
2
4
topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"
227-10791
2
4
topo
ΠΔΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
227-10792
2
6
topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"
227-10793
2
2
topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
227-10794
2
2
topo
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
307
1
10
vet
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
307-1073
2
4
vet
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
307-10731
2
6
vet
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
307-10732
2
6
vet
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9998
1
10
vis
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9998-1086
2
8
vis
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ»
9998-10861
2
4
vis
Μετάβαση στο περιεχόμενο