Ψευδοδιευθύνσεις (email aliases)

Ψευδοδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πληροφορίες

  Οι ψευδοδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email aliases) έχουν την ίδια μορφή με τις συμβατικές email διευθύνσεις, δίνουν όμως τη δυνατότητα τα μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτές να προωθούνται ταυτόχρονα σε πολλούς παραλήπτες. Η υπηρεσία ψευδοδιευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνεται στους υπεύθυνους Μονάδων και Δράσεων του ΑΠΘ και έχει στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μονάδων αυτών με το κοινό, αλλά και μεταξύ των μελών της.
  Εάν μια μονάδα/δράση του ΑΠΘ ενεργοποιήσει μια ψευδοδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επωφελείται των εξής χαρακτηριστικών:

  • Αποφεύγεται η δημοσιοποίηση των e-mail των παραληπτών των μηνυμάτων.
  • Οι παραλήπτες της ψευδοδιεύθυνσης μπορούν να αλλάζουν κατά βούληση, χωρίς να επηρεάζεται η επίσημη διεύθυνση επικοινωνίας της μονάδας/δράσης.
  • Η ψευδοδιεύθυνση μπορεί να έχει όνομα σχετικό με τη μονάδα/δράση (πχ synedrio-2012@bio.auth.gr)

  Ενδεικτικά, όλες οι διευθύνσεις επικοινωνίας Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ (πχ info@bio.auth.grinfo@agro.auth.gr) είναι ψευδοδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Προϋποθέσεις

  Για να αιτηθείτε μια ψευδοδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει:

  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό στο ΑΠΘ

  Αιτήματα για επίσημες διευθύνσεις μονάδων/υπομονάδων ΑΠΘ υποβάλλονται από τον αντίστοιχο προϊστάμενο.

 • Οδηγίες

  Για να ζητήσετε/τροποποιήσετε μια ψευδοδιεύθυνση υποβάλετε την αντίστοιχη online αίτηση που βρίσκεται στο δεξί μενού της ενότητας Πληροφορίες.

 • Χρονική Ισχύς

  Οι ψευδοδιευθύνσεις έχουν διάρκεια ισχύος 3 χρόνια.

  Εξαιρούνται από αυτόν τον περιορισμό ψευδοδιευθύνσεις που αντιστοιχούν σε email επικοινωνίας ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του ΑΠΘ.

 • Κανονισμός

  Τα μέλη του ΑΠΘ εγγράφονται στις ψευδοδιευθύνσεις με την διεύθυνση email του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

  Αίτηση τροποποίησης ψευδοδιεύθυνσης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά μόνο ο διοικητικά υπεύθυνος αυτής (ο οποίος είχε αιτηθεί και τη δημιουργία της). Για να αλλάξει ο διοικητικά υπεύθυνος μιας ψευδοδιεύθυνσης θα πρέπει να υποβληθεί στο ΚΗΔ αίτηση αλλαγής υπογεγραμμένη από τον προηγούμενο και το νέο υπεύθυνο.

  Αιτήσεις για επίσημες διευθύνσεις μονάδων/υπομονάδων ΑΠΘ υποβάλλονται από τον αντίστοιχο προϊστάμενο.

 • Στατιστικά

  Μηνιαία στατιστικά πλήθους αιτήσεων για ψευδοδιευθύνσεις

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

  Έτος 2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο