Μονάδες πανεπιστημιακής υπηρεσίας καταλόγου

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι μονάδες που είναι σήμερα καταχωρημένες στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου του ΑΠΘ.

Μονάδες

DomainΚωδικόςΜονάδα
auth01.00.00.00.00Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
theosch01.02.00.00.00Θεολογική Σχολή
theo01.02.01.00.00Τμήμα Θεολογίας
theo-ddt01.02.01.01.00Τομέας Δογματικής Θεολογίας
theo-dchcga01.02.01.02.00Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας Χρ/κής Γραμ/τείας Αρχ. Και Τέχνης
theo-dblr01.02.01.03.00Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
theo-dwce01.02.01.04.00Τομέας Λατρείας Χρισ/κής Αγωγής και Εκκλ/κής Διοίκησης
theo-led01.02.01.04.01Εργαστήριο Παιδαγωγικής
theo-des01.02.01.05.00Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
past01.02.02.00.00Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
past-lcpp01.02.02.00.01Εργαστήριο Παιδαγωγικής- Χριστιανικής Παιδαγωγικής
past-dhd01.02.02.01.00Τομέας Ιστορίας Δόγματος Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων
past-dwa01.02.02.02.00Τομέας Λατρείας Αρχαιολογίας και Τέχνης
past-dlol01.02.02.03.00Τομέας Δικαίου Οργαν. Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας
past-dhb01.02.02.04.00Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
theoschd01.02.03.00.00Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής
phil01.03.00.00.00Φιλοσοφική Σχολή
lit01.03.01.00.00Τμήμα Φιλολογίας
lit-lcom01.03.01.00.01Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών-Νησίδα Υπολογιστών
lit-dcs01.03.01.01.00Τομέας Κλασικών Σπουδών
lit-dlg01.03.01.02.00Τομέας Γλωσσολογίας
lit-dbh01.03.01.02.00Τομέας Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
lit-dmms01.03.01.03.00Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
lit-dlit01.03.01.05.00Τομέας Φιλολογίας
hist01.03.02.00.00Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
hist-dmch01.03.02.01.00Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογιας
hist-dahc01.03.02.02.00Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού
hist-dahr01.03.02.03.00Τομέας Αρχ. Ελλην. Ρωμαϊκής Μεσαιων. Βυζ. Ιστορίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
hist-dha01.03.02.04.00Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
edlit01.03.03.00.00Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
edlit-dlit01.03.03.01.00Τομέας Φιλοσοφίας
edlit-lpr01.03.03.01.01Εργαστήριο Φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό
edlit-lpss01.03.03.01.02Εργαστήριο Φιλοσοφίας και κοινωνικών επιστημών
edlit-ded01.03.03.02.00Τομέας Παιδαγωγικής
edlit-lep01.03.03.02.01Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής
edlit-lmt01.03.03.02.02Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας
psy01.03.04.00.00Τμήμα Ψυχολογίας
psy-lpsy01.03.04.00.01Ψυχολογικό Εργαστήριο
psy-dscp01.03.04.01.00Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
psy-ddsp01.03.04.02.00Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
psy-ded01.03.04.03.00Τομέας Παιδαγωγικής
psy-dlit01.03.04.04.00Τομέας Φιλοσοφίας
psy-decp01.03.04.05.00Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
psy-lcn01.03.04.05.02Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης
psy-dpsy01.03.04.06.00Τομέας Ψυχολογίας
enl01.03.05.00.00Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
enl-dtal01.03.05.01.00Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
enl-lld01.03.05.01.01Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης
enl-lling01.03.05.01.02Εργαστήριο Φωνητικής
enl-del01.03.05.02.00Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας
enl-dal01.03.05.03.00Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας
enl-denl01.03.05.05.00Τομέας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
enl-dtl01.03.05.06.00Τομέας Θεωρητικής Γλωσσολογίας και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
enl-deal01.03.05.07.00Τομέας Αγγλικής και Αμερικάνικης Λογοτεχνίας
enl-dtis01.03.05.08.00Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδων
frl01.03.06.00.00Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
frl-dtr01.03.06.01.00Τομέας Μετάφρασης
frl-ltpc01.03.06.01.01Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου
frl-dlit01.03.06.02.00Τομέας Λογοτεχνίας
frl-lcl01.03.06.02.01Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
frl-dllt01.03.06.03.00Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας
frl-ldll01.03.06.03.01Εργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών
del01.03.07.00.00Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
del-dlt01.03.07.01.00Τομέας Γλωσσολογίας-Διδακτικής
del-dlc01.03.07.02.00Τομέας Λογοτεχνίας-Πολιτισμού
itl01.03.08.00.00Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
phild01.03.09.00.00Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
sci01.04.00.00.00Σχολή Θετικών Επιστημών
math01.04.01.00.00Τμήμα Μαθηματικών
math-dcs01.04.01.01.00Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
math-lcom01.04.01.01.01Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
math-dsor01.04.01.02.00Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
math-dscsa01.04.01.02.01Εργαστήριο Στατιστικής Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης
math-dgeo01.04.01.03.00Τομέας Γεωμετρίας
math-dma01.04.01.04.00Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
math-datn01.04.01.05.00Τομέας Άλγεβρας Θεωρίας Αριθμών και Μαθ/κής Λογικής
chem01.04.02.00.00Τμήμα Χημείας
chem-dpa01.04.02.01.00Τομέας Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
chem-lpc01.04.02.01.01Εργαστήριο Φυσικοχημείας
chem-lac01.04.02.01.02Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
chem-lcp01.04.02.01.03Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος
chem-dct01.04.02.02.00Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας
chem-lgict01.04.02.02.01Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας
chem-loct01.04.02.02.02Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
chem-lcft01.04.02.02.03Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
chem-docb01.04.02.03.00Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
chem-loc01.04.02.03.01Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
chem-lbc01.04.02.03.02Εργαστήριο Βιοχημείας
chem-dgic01.04.02.04.00Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας
chem-lic01.04.02.04.01Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
chem-laqc01.04.02.04.02Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας
physics01.04.03.00.00Τμήμα Φυσικής
physics-dpss01.04.03.01.00Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
physics-lem01.04.03.01.01Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαραστηρισμού των Υλικών
physics-let01.04.03.01.02Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
astro01.04.03.02.00Τομέας Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής
physics-las01.04.03.02.01Εργαστήριο Αστρονομίας
physics-dap01.04.03.03.00Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περ/ντος
physics-lap01.04.03.03.01Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής
physics-lpe01.04.03.03.02Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος (της Ατμόσφαιρας)
physics-dnp01.04.03.04.00Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
physics-lanp01.04.03.04.01Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής
physics-dcom01.04.03.05.00Τομέας Ηλεκτρονικής και Η/Υ
physics-del01.04.03.05.01Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
bio01.04.04.00.00Τμήμα Βιολογίας
bio-dgdmb01.04.04.01.00Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
bio-lgb01.04.04.01.01Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
bio-lmb01.04.04.01.02Εργαστήριο Μικροβιολογίας
bio-lbd01.04.04.01.03Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης
bio-dzoo01.04.04.02.00Τομέας Ζωολογίας
bio-lzoo01.04.04.02.01Εργαστήριο Ζωολογίας
bio-lap01.04.04.02.02Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
bio-lic01.04.04.02.03Εργαστήριο Ιχθυολογίας
bio-dob01.04.04.03.00Τομέας Βοτανικής
bio-lbo01.04.04.03.01Εργαστήριο Βοτανικής
bio-lsb01.04.04.03.02Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας
bio-deco01.04.04.04.00Τομέας Οικολογίας
bio-leco01.04.04.04.01Εργαστήριο Οικολογίας
geo01.04.05.00.00Τμήμα Γεωλογίας
geo-dpig01.04.05.01.00Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας
geo-lat01.04.05.01.01Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης
geo-lpg01.04.05.01.01Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
geo-dmc01.04.05.02.00Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
geo-lmc01.04.05.02.01Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
geo-dmin01.04.05.03.00Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
geo-lmin01.04.05.03.01Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
geo-lge01.04.05.03.02Εργαστήριο Κοιτασματολογίας
geo-lgc01.04.05.03.03Εργαστήριο Γεωχημείας
geo-dgp01.04.05.05.00Τομέας Γεωφυσικής
geo-lag01.04.05.05.01Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
geo-lgph01.04.05.05.02Εργαστήριο Γεωφυσικής
geo-dgeo01.04.05.06.00Τομέας Γεωλογίας
geo-ltg01.04.05.06.01Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
geo-lgpa01.04.05.06.02Εργαστήριο Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας
csd01.04.06.00.00Τμήμα Πληροφορικής
csd-lml01.04.06.00.01Εργαστήριο Πολυμέσων
csd-lacn01.04.06.00.02Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών
csd-lai01.04.06.00.03Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
csd-ldp01.04.06.00.04Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων
csd-lpl01.04.06.00.05Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού
csd-dkdw01.04.06.01.00Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού
csd-dshf01.04.06.02.00Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων
csd-dnci01.04.06.03.00Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών
scid01.04.07.00.00Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών
eps01.05.00.00.00Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
econ01.05.02.00.00Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
econ-ddp01.05.02.01.00Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
econ-lrd01.05.02.01.01Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
econ-deb01.05.02.02.00Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων
econ-leb01.05.02.02.01Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Διοίκησης-Μάρκετινγκ-Διαφήμισης)
econ-lcom01.05.02.02.02Εργαστήριο Πληροφορικής
econ-dgetp01.05.02.03.00Τομέας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
econ-letep01.05.02.03.01Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής
polsci01.05.03.00.00Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
epsd01.05.04.00.00Κοσμητεία Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
jour01.05.05.00.00Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
jour-lim01.05.05.00.01Εργαστήριο Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
jour-lem01.05.05.00.02Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ
agrofor01.06.00.00.00Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
agro01.06.01.00.00Τμήμα Γεωπονίας
agro-lig01.06.01.00.01Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωγία
agro-lhss01.06.01.01.00Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχ/κής
agro-lss01.06.01.01.01Εργαστήριο Εδαφολογίας
agro-lae01.06.01.01.02Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εντομολογίας
agro-lgah01.06.01.01.03Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων
agro-lam01.06.01.01.04Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
agro-lace01.06.01.01.05Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού
agro-laer01.06.01.01.06Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων
agro-lrsgis01.06.01.01.07Τηλεπισκόπησης & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
agro-dap01.06.01.02.00Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής
agro-lgsa01.06.01.02.01Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
agro-lpn01.06.01.02.02Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Εφαρμοσμένης Διατροφής Αγροτικών Ζώων
agro-lpr01.06.01.02.03Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων
agro-lif01.06.01.02.04Εργαστήριο Ιχθυοκομίας-Αλιείας
agro-dfst01.06.01.03.00Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
agro-lfpm01.06.01.03.01Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
agro-lfcb01.06.01.03.02Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων
agro-lmfh01.06.01.03.03Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
agro-ldt01.06.01.03.04Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος
agro-dae01.06.01.04.00Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
agro-lpmrpc01.06.01.04.01Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών
agro-lgars01.06.01.04.02Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
agro-lger01.06.01.04.03Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας
agro-lal01.06.01.04.04Γεωργικού Δικαίου
agro-lgaape01.06.01.04.05Γενικής & Γεωργικής Λογιστικής & Ιδιωτικής Οικονομίας
agro-dhv01.06.01.05.00Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
agro-lvi01.06.01.05.01Εργαστήριο Αμπελουργίας
agro-lfla01.06.01.05.02Εργαστήριο Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονική Τοπίου
agro-lbh01.06.01.05.03Εργαστήριο Βιολογίας Οπωροκηπευτικών Φυτών
agro-lpm01.06.01.05.04Εργαστήριο Δενδροκομίας
agro-lve01.06.01.05.05Εργαστήριο Λαχανοκομίας
agro-lapi01.06.01.05.06Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας
agro-dce01.06.01.06.00Τομέας Φυτών Μεγ. Καλλιέργειας και Οικολογίας
agro-lagro01.06.01.06.01Εργαστήριο Γεωργίας (Αγροκομίας)
agro-lgpb01.06.01.06.02Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών
agro-leep01.06.01.06.03Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
agro-lgc01.06.01.06.04Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας
agro-dpp01.06.01.07.00Τομέας Φυτοπροστασίας
agro-lpe01.06.01.07.01Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων
agro-lpp01.06.01.07.02Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
agro-lagzp01.06.01.07.03Εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας
for01.06.02.00.00Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
for-dfpp01.06.02.01.00Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβ/ντος
for-lfbg01.06.02.01.01Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής
for-lfg01.06.02.01.02Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτιώσεως Δασοπονικών Ειδών
for-lfor01.06.02.01.03Εργαστήριο Δασοκομίας
for-lfs01.06.02.01.04Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας
for-lforb01.06.02.01.05Εργαστήριο Υλωρικής
for-dddnr01.06.02.02.00Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
for-lfbm01.06.02.02.01Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας
for-lfmrs01.06.02.02.02Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπισης
for-lfe01.06.02.02.03Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής
for-lfp01.06.02.02.04Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής
for-lfi01.06.02.02.05Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
for-dhtfp01.06.02.03.00Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
for-lfu01.06.02.03.01Εργαστήριο Υλοχρηστικής
for-lft01.06.02.03.02Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας
for-drwi01.06.02.04.00Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
for-lforc01.06.02.04.01Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων
for-lwli01.06.02.04.02Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
for-lle01.06.02.04.03Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
for-dfh01.06.02.05.00Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
for-lmst01.06.02.05.01Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
for-lmw01.06.02.05.02Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων
for-ldes01.06.02.05.03Σχεδιαστήριο
agroford01.06.04.00.00Κοσμητεία Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
health01.07.00.00.00Σχολή Επιστημών Υγείας
med01.07.01.00.00Τμήμα Ιατρικής
med-lcl01.07.01.00.01Εργαστήριο ΚΛΙΝΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
med-dsu01.07.01.01.00ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
med-lppsa01.07.01.01.01Εργαστήριο ΠΡΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄
med-lppsb01.07.01.01.02Εργαστήριο ΠΡΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄
med-lsa01.07.01.01.03Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄
med-lsb01.07.01.01.04Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄
med-lsc01.07.01.01.05Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄
med-lsd01.07.01.01.06Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Δ΄
med-lse01.07.01.01.07Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄
med-lcaic01.07.01.01.08Εργαστήριο ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
med-lsct01.07.01.01.09Εργαστήριο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
med-lua01.07.01.01.10Εργαστήριο ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lub01.07.01.01.11Εργαστήριο ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lora01.07.01.01.12Εργαστήριο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Α΄
med-lorb01.07.01.01.13Εργαστήριο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Β΄
med-lorc01.07.01.01.14Εργαστήριο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Γ΄
med-loga01.07.01.01.15Εργαστήριο Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-logb01.07.01.01.16Εργαστήριο Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-logc01.07.01.01.17Εργαστήριο Γ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-logd01.07.01.01.18Εργαστήριο Δ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-lcps01.07.01.01.19Εργαστήριο ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
med-lcch01.07.01.01.20Εργαστήριο ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
med-dapa01.07.01.02.00ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
med-ldp01.07.01.02.01Εργαστήριο ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ANATOMIKH
med-lhm01.07.01.02.02Εργαστήριο ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
med-lhe01.07.01.02.03Εργαστήριο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
med-lgppa01.07.01.02.04Εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
med-lft01.07.01.02.05Εργαστήριο ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
med-dpa01.07.01.03.00ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
med-lpta01.07.01.03.01Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lptb01.07.01.03.02Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lptc01.07.01.03.03Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄
med-lptd01.07.01.03.04Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ΄
med-lppa01.07.01.03.05Εργαστήριο ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lppb01.07.01.03.06Εργαστήριο ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lnpc01.07.01.03.07Εργαστήριο ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-lha01.07.01.03.08Εργαστήριο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lhb01.07.01.03.09Εργαστήριο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lhc01.07.01.03.10Εργαστήριο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
med-lpnc01.07.01.03.11Εργαστήριο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
med-lurd01.07.01.03.12Εργαστήριο ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
med-lpo01.07.01.03.13Εργαστήριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
med-lda01.07.01.03.14Εργαστήριο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-ldb01.07.01.03.15Εργαστήριο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-dch01.07.01.04.00ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
med-lpea01.07.01.04.01Εργαστήριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄
med-lpeb01.07.01.04.02Εργαστήριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Β΄
med-lpec01.07.01.04.03Εργαστήριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄
med-pd01.07.01.04.04Εργαστήριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Δ΄
med-lnna01.07.01.04.05Εργαστήριο ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ Α΄
med-lnnb01.07.01.04.06Εργαστήριο ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ Β΄
med-lcsca01.07.01.04.07Εργαστήριο Α΄ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
med-lcscb01.07.01.04.08Εργαστήριο Β΄ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
med-dsi01.07.01.05.00ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
med-lorla01.07.01.05.01Εργαστήριο Ω.Ρ.Λ. Α΄
med-lorlb01.07.01.05.02Εργαστήριο Ω.Ρ.Λ. Β΄
med-lopha01.07.01.05.03Εργαστήριο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lophb01.07.01.05.04Εργαστήριο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lophc01.07.01.05.05Εργαστήριο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄
med-leo01.07.01.05.06Εργαστήριο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
med-dbiepi01.07.01.06.00ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΕΠΙ
med-lgb01.07.01.06.01Εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
med-lgbe01.07.01.06.02Εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΔΡΑ
med-lbc01.07.01.06.03Εργαστήριο ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
med-lbca01.07.01.06.04Εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α΄
med-lmba01.07.01.06.05Εργαστήριο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lmbb01.07.01.06.06Εργαστήριο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lmb01.07.01.06.07Εργαστήριο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
med-lhy01.07.01.06.08Εργαστήριο ΥΓΙΕΙΝΗ
med-lphc01.07.01.06.09Εργαστήριο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
med-dpp01.07.01.07.00ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
med-lep01.07.01.07.01Εργαστήριο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
med-lph01.07.01.07.02Εργαστήριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
med-lpha01.07.01.07.03Εργαστήριο Α' ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
med-lphb01.07.01.07.04Εργαστήριο Κλινικής ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
med-dns01.07.01.08.00ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
med-lna01.07.01.08.01Εργαστήριο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄
med-lnb01.07.01.08.02Εργαστήριο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Β΄
med-lnrc01.07.01.08.03Εργαστήριο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄
med-lcn01.07.01.08.04Εργαστήριο ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
med-lnsa01.07.01.08.05Εργαστήριο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄
med-lnsb01.07.01.08.06Εργαστήριο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄
med-lpsa01.07.01.08.07Εργαστήριο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α΄
med-lpsb01.07.01.08.08Εργαστήριο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Β΄
med-lpsc01.07.01.08.09Εργαστήριο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄
med-drmpc01.07.01.09.00ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
med-dra01.07.01.09.01Εργαστήριο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
med-lmp01.07.01.09.02Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
med-lmi01.07.01.09.03Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
med-lmna01.07.01.09.04Α΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
med-lmnb01.07.01.09.05Β΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
med-lmnc01.07.01.09.06Γ΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
med-lro01.07.01.09.07Εργαστήριο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
cbre01.07.01.10.00Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε.)
dent01.07.02.00.00Τμήμα Οδοντιατρικής
dent-ddp01.07.02.01.00Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας
dent-ldo01.07.02.01.01Εργαστήριο Ορθοδοντικής
dent-lpdp01.07.02.01.02Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας
dent-lpd01.07.02.01.03Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής
dent-ldc01.07.02.01.04Ορθοντική Κλινική
dent-lpdbic01.07.02.01.05Προληπτική Οδοντιατρική Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων Κλινική
dent-lpc01.07.02.01.06Παιδοδοντιατρική Κλινική
dent-dpos01.07.02.02.00Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
dent-lor01.07.02.02.01Εργαστήριο Στοματολογίας
dent-los01.07.02.02.02Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
dent-losir01.07.02.02.03Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρ/γικής Χειρ/γικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας
dent-lden01.07.02.02.04Στοματολογία
dent-ldmc01.07.02.02.05Στοματική και Γναθοχειρουργική Κλινική
dent-dpr01.07.02.03.00Τομέας Προσθετικής
dent-lfi01.07.02.03.01Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετική και Προσθετικής Εμφυτευμάτων
dent-ldsp01.07.02.03.02Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής
dent-lfp01.07.02.03.03Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
dent-dptdt01.07.02.05.00Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών
dent-ldsa01.07.02.05.01Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
dent-lid01.07.02.05.02Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας
dent-ldsc01.07.02.05.03Εργαστήριο Οδοντιατρικών Επιστημών
dent-ldsb01.07.02.05.04Οδοντική Χειρουργική
dent-lbds01.07.02.05.05Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών
pharm01.07.03.00.00Τμήμα Φαρμακευτικής
pharm-dpt01.07.03.01.00Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
pharm-lpdc01.07.03.01.01Εργαστήριο Φαρμακοτεχνικού και Ελέγχου Φαρμάκων
pharm-lpa01.07.03.01.02Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
pharm-dpp01.07.03.02.00Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
pharm-lpp01.07.03.02.01Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας
pharm-lph01.07.03.02.02Εργαστήριο Φαρμακολογίας
pharm-dpc01.07.03.03.00Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
pharm-lpch01.07.03.03.01Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
vet01.07.04.00.00Τμήμα Κτηνιατρικής
vet-dap01.07.04.01.00Τομέας Ζωικής Παραγωγής Ιχθ/γίας Οικολογίας και Προστασίας Περ/ντος
vet-lnu01.07.04.01.01Εργαστήριο Διατροφής
vet-lat01.07.04.01.02Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
vet-lic01.07.04.01.03Εργαστήριο Ιχθυολογίας
vet-lep01.07.04.01.04Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
vet-leap01.07.04.01.05Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής
vet-dcl01.07.04.02.00Τομέας Κλινικών
vet-lcpca01.07.04.02.01Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς
vet-lcppa01.07.04.02.02Κλινική Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων
vet-lcd01.07.04.02.03Εργαστήριο Κλινικής Διαγνωστικής και Προπαιδευτικής Παθολογίας
vet-lcoai01.07.04.02.04Κλινική Μαιευτικής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης
vet-lsc01.07.04.02.05Χειρουργική Κλινική
vet-dhtfao01.07.04.03.00Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως
vet-lhtfao01.07.04.03.01Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
vet-ltpao01.07.04.03.02Εργαστήριο Τεχνολογίας Προϊόντων Ζωικής Προελεύσεως
vet-lda01.07.04.03.03Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
vet-dsa01.07.04.04.00Τομέας Δομής και Λειτουργίας Ζωϊκών Οργανισμών
vet-lae01.07.04.04.01Εργαστήριο Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων
vet-lap01.07.04.04.02Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
vet-lch01.07.04.04.03Εργαστήριο Χημείας
vet-lbt01.07.04.04.04Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας
vet-lph01.07.04.04.05Εργαστήριο Φαρμακολογίας
vet-did01.07.04.05.00Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Παθολογίας Πτηνών και Παθ/κής Ανατομικής
vet-lmid01.07.04.05.01Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
vet-lpid01.07.04.05.02Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων
vet-lpan01.07.04.05.03Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
vet-lpav01.07.04.05.04Κλινική Παθολογίας Πτηνών
healthd01.07.05.00.00Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
eng01.08.00.00.00Πολυτεχνική Σχολή
gen01.08.01.00.00Γενικό Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
civil01.08.02.00.00Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
civil-dsts01.08.02.01.00Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
civil-lesm01.08.02.01.01Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών
civil-lsds01.08.02.01.02Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
civil-lcr01.08.02.01.03Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιία
civil-lss01.08.02.01.04Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
civil-lem01.08.02.01.05Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών
civil-lbpb01.08.02.01.06Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
civil-lbm01.08.02.01.07Εργαστήριο Δομικών Υλικών
civil-dhee01.08.02.02.00Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
civil-lhh01.08.02.02.01Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
civil-lep01.08.02.02.02Εργαστήριο Τεχνικής & Σχεδιασμού Περιβάλλοντος
civil-lme01.08.02.02.03Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων
civil-lmr01.08.02.02.04Εργαστήριο Τεχνικής & Διαχείρισης Υδάτικών Πόρων
civil-dge01.08.02.03.00Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
civil-lgg01.08.02.03.01Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωματικής
civil-lsm01.08.02.03.02Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής
civil-lge01.08.02.03.03Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
civil-lps01.08.02.03.04Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας-Τηλεπισκόπησης
civil-lco01.08.02.04.00Τομέα Συγκοινωνιών και Οργανώσεως
civil-dti01.08.02.05.00Τομέας ΜΕ.Σ.Υ.Δ.Ε.ΑΝ.
civil-lseo01.08.02.05.01Εργαστήριο Δομικών Μηχανικών και Οργάνωσης
civil-lbr01.08.02.05.02Εργαστήριο Οδοποιϊας
civil-lte01.08.02.05.03Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
civil-ldud01.08.02.05.04Εργαστήριο Σχεδιασμού Πολεοδομίας Χωροταξίας και Ανάπτυξης
civil-lpt01.08.02.05.05Eργαστήριο Φιλοσοφίας και Tεχνολογίας
arch01.08.03.00.00Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
arch-dad01.08.03.02.00Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών
arch-lada01.08.03.02.01Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ι
arch-ladb01.08.03.02.02Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙ
arch-lva01.08.03.02.03Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
arch-ladt01.08.03.02.04Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙΙ
arch-daud01.08.03.03.00Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού
arch-lauda01.08.03.03.01Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Ι
arch-laudb01.08.03.03.02Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ
arch-laudc01.08.03.03.03Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού ΣχεδιασμούΙΙΙ
arch-laudl01.08.03.03.04Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
arch-durp01.08.03.04.00Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
arch-luhc01.08.03.04.01Εργαστήριο Πολεοδομίας και Ιστορία της Πόλης
arch-lprd01.08.03.04.02Εργαστήριο Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
arch-ludga01.08.03.04.03Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού Γεωγραφικής Ανάλυσης και Ιστορίας της Πόλης
arch-ludp01.08.03.04.04Εργαστήριο Αστικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
arch-dadat01.08.03.05.00Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
arch-lhacb01.08.03.05.01Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης
arch-dha01.08.03.08.00Τομέας Ιστ. Αρχ/κής Ιστ. Τέχν. Αρχ/κής Μορφολογίας και Αναστήλωσης
arch-lhaca01.08.03.08.01Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης
arch-lamc01.08.03.08.02Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Συντήρησης
arch-lha01.08.03.08.03Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης
topo01.08.04.00.00Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
topo-dgt01.08.04.01.00Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
topo-lgmsa01.08.04.01.01Εργαστήριο Γεωδαιτικων Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών
topo-dpc01.08.04.02.00Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
topo-llc01.08.04.02.01Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού
topo-lpt01.08.04.02.02Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
topo-dch01.08.04.03.00Τομέας Συγκοινωνιών και Υδραυλικών Έργων
topo-lhem01.08.04.03.01Εργαστήριο Υδραυλικών έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
meng01.08.05.00.00Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
meng-dcon01.08.05.01.00Τομέας Κατασκευαστικός
meng-ltfe01.08.05.01.01Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας
meng-lmet01.08.05.01.02Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
meng-lde01.08.05.01.03Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών
meng-lmd01.08.05.01.04Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
meng-dbm01.08.05.02.00Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης
meng-lsmqa01.08.05.02.01Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης
meng-lba01.08.05.02.02Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
meng-den01.08.05.03.00Τομέας Ενεργειακός
meng-lmf01.08.05.03.01Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών
meng-lth01.08.05.03.02Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
meng-lat01.08.05.03.03Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
meng-lcep01.08.05.03.04Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών
ee01.08.06.00.00Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ee-dee01.08.06.01.00Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας
ee-lsee01.08.06.01.01Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ee-lnt01.08.06.01.02Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας
ee-letm01.08.06.01.03Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
ee-lem01.08.06.01.04Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
ee-lhv01.08.06.01.05Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
ee-dtc01.08.06.02.00Τομέας Τηλεπικοινωνιών
ee-ltc01.08.06.02.01Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
ee-demc01.08.06.02.02Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών
ee-lrm01.08.06.02.03Ραντάρ και Μικροκυμάτων
ee-deac01.08.06.02.04Ηλεκτρακουστικής
ee-lps01.08.06.02.05Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
ee-lot01.08.06.02.06Οπτικών Τηλεπικοινωνιών
ee-decom01.08.06.03.00Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
ee-lar01.08.06.03.01Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής
ee-lacs01.08.06.03.02Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων
ee-lel01.08.06.03.03Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
ee-lpd01.08.06.03.04Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Υπολογισμών
cheng01.08.07.00.00Τμήμα Χημικών Μηχανικών
cheng-dcom01.08.07.01.00Τομέας Τεχνολογιών
cheng-lgct01.08.07.01.01Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας
cheng-lsc01.08.07.01.02Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
cheng-litf01.08.07.01.03Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών
cheng-ltm01.08.07.01.04Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών
cheng-dch01.08.07.02.00Τομέας Χημείας
cheng-loc01.08.07.02.01Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
cheng-lpc01.08.07.02.02Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
cheng-lac01.08.07.02.03Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
cheng-lic01.08.07.02.04Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
cheng-dtpp01.08.07.03.00Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
cheng-lcma01.08.07.03.01Εργαστήριο Α' Χημικής Μηχανικής
cheng-ltp01.08.07.03.02Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών
cheng-lep01.08.07.03.03Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών
cheng-lfd01.08.07.03.04Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής
cheng-dad01.08.07.04.00Τομέας Ανάλυσης Σχ/σμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκ/σεων
cheng-lcmb01.08.07.04.01Εργαστήριο Β΄Χημικής Μηχανικής
cheng-ltci01.08.07.04.02Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων
engd01.08.08.00.00Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
plandevel01.08.09.00.00Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
arts01.09.00.00.00Σχολή Καλών Τεχνών
vis01.09.01.00.00Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
vis-lpa01.09.01.00.01ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
vis-lsc01.09.01.00.02ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
vis-len01.09.01.00.03ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
mus01.09.02.00.00Τμήμα Μουσικών Σπουδών
thea01.09.03.00.00Τμήμα Θεάτρου
thea-ltrt01.09.03.00.01Εργαστήριο Θεατρικής 'Ερευνας και Τεχνολογίας
film01.09.04.00.00Τμήμα Κινηματογράφου
artsd01.09.05.00.00Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών
educ01.13.00.00.00Παιδαγωγική Σχολή
eled01.13.01.00.00Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
eled-dese01.13.01.01.00Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
eled-dsnt01.13.01.02.00Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
eled-dscs01.13.01.03.00Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
nured01.13.02.00.00Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
nured-dedu01.13.02.01.00Τομέας Παιδαγωγικής
nured-dlh01.13.02.02.00Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας
nured-dpse01.13.02.03.00Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
nured-dae01.13.02.04.00Τομέας Αισθητικής Παιδείας
educd01.13.03.00.00Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής
admin-gd01.18.00.00.00Γραμματεία Διοίκησης
admin-grc01.19.00.00.00Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
rect01.20.00.00.00Γραφείο Πρυτανείας
admin-gdty01.22.00.00.00Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
admin-dmi01.22.01.00.00Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
admin-tom01.22.01.01.00Τμήμα Οργάνωσης-Μηχανοργάνωσης
admin-tst01.22.01.02.00Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης
admin-gede01.22.03.00.00Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών
it01.22.03.00.00Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
tcom01.22.03.01.00Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο
itc01.22.03.02.00Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής
ccf01.22.03.03.00Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
admin-gts01.22.04.00.00Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου
admin-ggdt01.22.05.00.00Τμήμα Γραμματείας Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρ. κ Μηχανοργάνωσης
admin-dpme01.22.06.00.00Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
admin-tpm01.22.06.01.00Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
admin-tee01.22.06.02.00Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
admin-dsle01.22.07.00.00Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
admin-tsem01.22.07.01.00Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων
admin-tle01.22.07.02.00Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
admin-gpa01.22.08.00.00Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ
admin-gpp01.22.09.00.00Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
admin-gp01.22.10.00.00Γραφείο Περιβάλλοντος
admin-gee01.22.11.00.00Γραφείο Εποπτείας Εργολαβιών Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης
sec.ad01.22.11.sec.adΘυρωρείο Διοίκησης
sec.agro01.22.11.sec.agroΘυρωρείο Γεωπονίας
sec.arch01.22.11.sec.archΘυρωρείο Αρχιτεκτονικής (Νέο κτίριο)
sec.astro01.22.11.sec.astroΘυρωρείο Αστεροσκοπείου
sec.bio01.22.11.sec.bioΘυρωρείο Βιολογίας
sec.cerhall01.22.11.sec.cerhallΘυρωρείο Αίθουσας Τελετών (Ισόγειο)
sec.cerhallbs01.22.11.sec.cerhallbsΘυρωρείο Αίθουσας Τελετών (Υπόγειο)
sec.chem01.22.11.sec.chemΘυρωρείο Παλαιού Χημείου
sec.chemmeng01.22.11.sec.chemmengΘυρωρείο Χημικών/Μηχανολόγων
sec.chemnew01.22.11.sec.chemnewΘυρωρείο Νέου Χημείου
sec.dent01.22.11.sec.dentΘυρωρείο Οδοντιατρικής
sec.dinelow01.22.11.sec.dinelowΘυρωρείο Φοιτητικής Λέσχης (Κάτω)
sec.dineup01.22.11.sec.dineupΘυρωρείο Φοιτητικής Λέσχης (Πάνω)
sec.educ01.22.11.sec.educΘυρωρείο Παιδαγωγικής (Πύργος)
sec.farm01.22.11.sec.farmΘυρωρείο Αγροκτήματος
sec.law01.22.11.sec.lawΘυρωρείο Νομικής
sec.lib01.22.11.sec.libΘυρωρείο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
sec.med01.22.11.sec.medΘυρωρείο Ιατρικής
sec.meteo01.22.11.sec.meteoΘυρωρείο Μετεωροσκοπίου
sec.phil01.22.11.sec.philΘυρωρείο Φιλοσοφικής (Νέα Πτέρυγα)
sec.philnew01.22.11.sec.philnewΘυρωρείο Νέας Φιλοσοφικής
sec.philold01.22.11.sec.philoldΘυρωρείο Παλαιάς Φιλοσοφικής
sec.physmath01.22.11.sec.physmathΘυρωρείο Φυσικομαθηματικής
sec.poly01.22.11.sec.polyΘυρωρείο Πολυτεχνείου (Εδρών)
sec.poly201.22.11.sec.poly2Εξωτερικό Φυλάκιο Πολυτεχνείου 2
sec.polyc01.22.11.sec.polycΘυρωρείο Πολυτεχνείου (Κτίριο Γ)
sec.polyd01.22.11.sec.polydΘυρωρείο Πολυτεχνείου (Κτίριο Δ)
sec.polyext01.22.11.sec.polyextΕξωτερικό Φυλάκιο Πολυτεχνείου 1
sec.theakleiw01.22.11.sec.theakleiwΘυρωρείο Θεάτρου (Κλειώ)
sec.theamakr01.22.11.sec.theamakrΘυρωρείο Θεάτρου (Μακρυγιάννη)
sec.theo01.22.11.sec.theoΘυρωρείο Θεολογικής
sec.thermi01.22.11.sec.thermiΘυρωρείο Θέρμης
sec.topo01.22.11.sec.topoΘυρωρείο Τοπογράφων
sec.vetc01.22.11.sec.vetcΘυρωρείο Κτηνιατρικής (Γ)
admin-gddy01.23.00.00.00Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
admin-dp01.23.01.00.00Διεύθυνση Προσωπικού
admin-tdep01.23.01.01.00Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
admin-tlp01.23.01.02.00Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
admin-tdp01.23.01.03.00Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
admin-ddi01.23.02.00.00Διεύθυνση Διοικητικού
admin-tdi01.23.02.01.00Τμήμα Διοίκησης
admin-tek01.23.02.02.00Τμήμα Εκδόσεων
admin-tpd01.23.02.03.00Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
admin-gar01.23.02.04.00Τμήμα Γενικού Αρχείου
admin-dsam01.23.03.00.00Διεύθυνση Συντονισμού και Ακαδημαϊκών Μονάδων
admin-tsp01.23.03.02.00Τμήμα Σπουδών
admin-ds01.23.03.03.00Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
admin-tds01.23.03.04.00Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
admin-teep01.23.03.05.00Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
cso01.23.03.06.00Τμήμα Διασύνδεσης
admin-gdoy01.24.00.00.00Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
admin-dod01.24.01.00.00Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
admin-tpa01.24.01.01.00Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού
admin-tmi01.24.01.02.00Τμήμα Μισθοδοσίας
admin-dap01.24.01.03.00Τμήμα Δαπανών
admin-tde01.24.01.04.00Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων
admin-tsdf01.24.01.05.00Τμήμα Συγγραφικών Δικαιωμάτων και Φοιτητικών Δανείων
admin-td01.24.01.06.00Τμήμα Διαχείρισης
admin-dpp01.24.02.00.00Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
admin-tpe01.24.02.01.00Τμήμα Περιουσίας
admin-tpr01.24.02.02.00Τμήμα Προμηθειών
admin-tkl01.24.02.03.00Τμήμα Κληροδοτημάτων
gramm-syg01.25.00.00.00Γραμματεία Συγκλήτου
gramm-nep01.27.00.00.00Γραμματεία Νομικής Επιτροπής
admin-sneg01.28.00.00.00Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
gramm-sneg01.28.01.00.00Γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
kbe01.29.00.00.00Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
lib01.30.00.00.00Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
lance01.31.00.00.00Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
gym01.32.00.00.00Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
rc01.33.00.00.00Επιτροπή Ερευνών
rc-deas01.33.01.00.00Διεύθυνση Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΕ
rc-dprs01.33.01.01.00Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας ΕΕ
rc-das01.33.01.02.00Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΕΕ
rc-dmis01.33.01.03.00Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΕ
rc-des01.33.01.04.00Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης ΕΕ
rc-deea01.33.01.04.01Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχειοθέτησης ΕΕ
rc-dem01.33.01.04.02Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕ
rc-dpm01.33.01.04.03Τμήμα Παρακολούθησης Έργων ΕΕ
unesco01.34.00.00.00Έδρα UNESCO
kesypsy01.35.00.00.00Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
eadp01.36.00.00.00Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ
diner.ad01.36.diner.adΚυλικείο Διοίκησης
diner.agro01.36.diner.agroΚυλικείο Γεωπονικής
diner.chemold01.36.diner.chemoldΚυλικείο Παλαιού Χημείου
diner.dent01.36.diner.dentΚυλικείο Οδοντιατρικής
diner.educ01.36.diner.educΚυλικείο Παιδαγωγικής (Πύργος)
diner.farm01.36.diner.farmΚυλικείο Αγροκτήματος
diner.for01.36.diner.forΚυλικείο Δασολογίας (Φοίνικας)
diner.law01.36.diner.lawΚυλικείο Νομικής
diner.lib01.36.diner.libΚυλικείο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
diner.med01.36.diner.medΚυλικείο Ιατρικής
diner.mus01.36.diner.musΚυλικείο Μουσικών Σπουδών (Θέρμη)
diner.phedsr01.36.diner.phedsrΚυλικείο ΤΕΦΑΑ Σερρών
diner.phil01.36.diner.philΚυλικείο Φιλοσοφικής
diner.physmath01.36.diner.physmathΚυλικείο Φυσικομαθηματικής
diner.poly01.36.diner.polyΚυλικείο Πολυτεχνικής
diner.theakleiw01.36.diner.theakleiwΚυλικείο Θεάτρου (Κλειώ)
diner.theo01.36.diner.theoΚυλικείο Θεολογικής
diner.vet01.36.diner.vetΚυλικείο Κτηνιατρικής
diner.vetvard01.36.diner.vetvardΚυλικείο Κτηνιατρικής (Βαρδάρι)
ins01.37.00.00.00Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
unitqa01.38.00.00.00Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
pressoffice01.39.00.00.00Γραφείο Τύπου
pfe01.40.00.00.00Φοιτητικές Εστίες
dikgra01.41.00.00.00Δικαστικό Γραφείο
committee-e01.42.00.00.00Επιτροπή Εποπτείας Λειτουργίας των Διατμηματικών & μη Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
admin-gsd01.43.00.00.00Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης
lawsch01.44.00.00.00Νομική Σχολή
law01.44.01.00.00Τμήμα Νομικής
law-dcel01.44.01.01.00Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
law-dpcs01.44.01.02.00Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
law-lsr01.44.01.02.01Εργαστήριο Σπουδών και Ερευνας
law-lejs01.44.01.02.02Ευρωπαϊκός και Δικαστικός Χώρος
law-less01.44.01.02.03Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος
law-lcclo01.44.01.02.04Η επιχείρηση στην Κοινοτική Έννομη Τάξη
law-lsshr01.44.01.02.05Κυριαρχία Ασφάλεια και Δικαιώματα του Ανθρώπου
law-lntl01.44.01.02.06Νέες Τεχνολογίες και Δίκαιο
law-lcc01.44.01.02.07Επικοινωνία και Πολιτισμός
law-lcl01.44.01.02.08Αστικού Δικαίου
law-lpl01.44.01.02.09Αστικού Δικονομικού Δικαίου
law-lcml01.44.01.02.10Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
law-lpil01.44.01.02.11Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
law-lhgrl01.44.01.02.12Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
law-lfl01.44.01.02.13Δημοσιονομικού Δικαίου
law-lcs01.44.01.02.14Ποινικής Επιστήμης
law-lpul01.44.01.02.15Δημοσίου Δικαίου
law-dpl01.44.01.03.00Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
law-dcl01.44.01.04.00Τομέας Αστικού Αστικού Δικ/κού και Εργ. Δικαίου
law-dis01.44.01.05.00Τομέας Διεθνών Σπουδών
law-dhp01.44.01.06.00Τομέας Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
lawschd01.44.02.00.00Κοσμητεία Νομικής Σχολής
pess01.45.00.00.00Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
phed01.45.01.00.00Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
phed-dbe01.45.01.01.00Τομέας Βιολογίας της Άσκησης
phed-ldmse01.45.01.01.01Εργαστήριο Ανάπτυξης Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής
phed-lsi01.45.01.01.02Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων
phed-lepm01.45.01.01.03Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας
phed-lpdm01.45.01.01.04Εργαστήριο Φυσιολογίας-Αναπτυξιακής Ιατρικής
phed-drs01.45.01.02.00Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων
phed-lcpe01.45.01.02.01Εργαστήριο Προπονητικής Φυσικής Αγωγής και Κινητικής Απόδοσης
phed-lbc01.45.01.02.02Εργαστήριο Βιοκηνητικής
phed-dhspe01.45.01.03.00Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή
phed-lhs01.45.01.03.01Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών
phed-lsp01.45.01.03.02Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας
phed-dsm01.45.01.04.00Τομέας Ιατρικής της Άθλησης
phed-lsm01.45.01.04.01Εργαστήριο Αθλητιατρικής
phed-lhd01.45.01.04.02Εργαστήριο Υγιεινής και Διατροφής των Αθλουμένων
phed-dpae01.45.01.05.00Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής
phed-llcm01.45.01.05.01Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης
phed-dhp01.45.01.06.00Τομέας Αθλημάτων
phed-dhsr01.45.01.07.00Τομέας Ανθρώπινης Απόδοσης
phed-dhsl01.45.01.08.00Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής
phed-sr01.45.02.00.00Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
phed-sr-pshb01.45.02.00.01Εργαστήριο Φυσιολογίας Αθληιατρικής Υγιεινής και Βιοχημείας
phed-sr-lape01.45.02.00.02Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
phed-sr-lsbm01.45.02.00.03Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής
phed-sr-lsrpa01.45.02.00.04Εργαστήριο Κοινωνικής Ερευνας στη Φυσική Δραστηριότητα
pessd01.45.03.00.00Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
phed-maspe01.45.phed-maspeΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή
phed-masrst01.45.phed-masrstΠΜΣ Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού
phed-mhp01.45.phed-mhpΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση
tf01.46.00.00.00Τελλόγλειο Ίδρυμα
imma01.47.00.00.00Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
del-ler01.99.99.00.01Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών
del-lgl01.99.99.00.02Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
del-dlit01.99.99.01.00Τομέας Λογοτεχνίας
del-lcg01.99.99.01.01Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
del-dling01.99.99.02.00Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας
del-dtr01.99.99.03.00Τομέας Μετάφρασης
adispoadispoΑνωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
admin-ocpadmin-ocpΓραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
admin-tmoadmin-tmoΓραφείο Κίνησης
ccf2ccf2Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
childcarechildcareΠαιδικό Κέντρο
diavioudiaviouΚέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
farmfarmΑγρόκτημα ΑΠΘ
uniforestforestsΤαμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών
gennimatashospgennimatashospΝοσοκομείο Γεννηματάς
gridgridΠλεγματική Υποδομή
kedekkedekΚέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
obiobiΟργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
pflpflΠανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
admin-econ-pflpfl.admin-econΤμήμα Οικονομικού ΠΦΛ
admin-pg-pflpfl.admin-pgΤμήμα Προσωπικού - Γραμματείας ΠΦΛ
admin-pps-pflpfl.admin-ppsΤμήμα Προμηθειών Παραγωγής και Σίτισης ΠΦΛ
admin-qa-pflpfl.admin-qaΤμήμα Διαχείρισης Ποιότητας ΠΦΛ
admin-sle-pflpfl.admin-sleΤμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΠΦΛ
admin-yp-pflpfl.admin-ypΤμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης ΠΦΛ
rectorrectorΠρυτανεία
com.accessibilityrector.com.accessibilityΕπιτροπή Προσβασιμότητας
com.adaerector.com.adaeΕπιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης
com.carector.com.caΕπιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής
com.cadrector.com.cadΕπιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης
com.cfirirector.com.cfiriΕπιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας
com.coeirector.com.coeiΕπιτροπή Ενεργειακής Αναβάθμισης
com.culcommrector.com.culcommΕπιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας
com.dacrector.com.dacΔιεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών
com.erector.com.eΕπιτροπή Αριστείας
com.econrector.com.econΕπιτροπή Οικονομικών
com.eeprector.com.eepΕπιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
com.egrector.com.egΕπιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
com.envrector.com.envΕπιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
com.eprector.com.epΕπιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής
com.gaeirector.com.gaeiΕπιτροπή Φύλου και Ισότητας
com.grstudyrector.com.grstudyΕπιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
com.gsrector.com.gsΕπιτροπή Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών
com.healthrector.com.healthΕπιτροπή Υγείας
com.iaprector.com.iapΕπιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
com.ieaamrector.com.ieaamΕπιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής και Αισθητικής Διαχείρισης
com.irrector.com.irΕπιτροπή Διεθνών Σχέσεων
com.kscrector.com.kscΕπιτροπή Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας
com.labprorector.com.labproΕπιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων
com.llprector.com.llpΕπιτροπή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης («Δια Βίου Μάθησης»)
com.moaprector.com.moapΕπιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
com.muerector.com.mueΕπιτροπή Κληροδοτημάτων
com.ovsgrector.com.ovsgΠαρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων
com.pcrector.com.pcΕπιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης
com.pracrector.com.pracΕπιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
com.saahrector.com.saahΕπιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
com.sacarector.com.sacaΕπιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτητων
com.saesrector.com.saesΕπιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
com.sapcovsgrector.com.sapcovsgΕπιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών
com.sirector.com.siΕπιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
com.smaarector.com.smaaΕπιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητας
com.sugrector.com.sugΕπιτροπή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου
com.sulrector.com.sulΕπιτροπή Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
com.ugrstudyrector.com.ugrstudyΕπιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
com.univhousingrector.com.univhousingΕπιτροπή Φοιτητικών Εστιών
com.volrector.com.volΕπιτροπή Εθελοντισμού
senatesenateΣύγκλητος
ssasssasΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
swuswuΜονάδα Σημασιολογικού Ιστού
vcRectorAcadvcRectorAcadΓραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
vcRectorEconvcRectorEconΓραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
vcRectorHRvcRectorHRΓραμματεία Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
vcRectorPDvcRectorPDΓραμματεία Αντιπρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
vcRectorRCvcRectorRCΓραμματεία Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης