Τίτλοι πανεπιστημιακής υπηρεσίας καταλόγου

Παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι τίτλοι/ιδιότητες που είναι σήμερα καταχωρημένοι στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου του ΑΠΘ.

Τίτλοι

idΤίτλοςAffiliation
iecCoordinatorΣυντονιστής Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟμΕΑ)
qauChairΠρόεδρος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
phdSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων στην Σύγκλητο
pclabSupervisorΥπεύθυνος Νησίδας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
pclabAdminΔιαχειριστής PCLABs
odeWebΔιαχειριστής Περιεχομένου Website ΑΠΘ (ΟΔΕ web)
listManagerΔιαχειριστής δυναμικών λιστών
labHeadΔιευθυντής Εργαστηρίου
iecMemberΜέλος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟμΕΑ)
qauMemberΜέλος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
acSupervisorΑκαδημαϊκός Επιβλέποντας
gramSupervisorΓραμματέας Τμήματος
gramPowerUserΥπεύθυνος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος
gramExpUserΈμπειρος Χρήστης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος
gramEudoxusΥπεύθυνος Συγγραμμάτων σε Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ
gramDomainUserΧρήστης Προστατευμένου Η/Υ Γραμματείας Τμήματος
gramContactΥπεύθυνος Επικοινωνίας σε Θέματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας
gradSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
unitDirectorΔιευθυντής Μονάδος
wirelessTechnicalΤεχνικός ασύρματης υποδομής
viceUnitChairΑναπληρωτής Πρόεδρος
viceRectorRcΑναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
viceRectorPDΑναπληρωτής Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
viceRectorHRΑναπληρωτής Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων
viceRectorEcΑναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
viceRectorAcΑναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
unknownΆγνωστη ιδιότητα
gramUserΧρήστης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τμήματος
unitChairΠρόεδρος Μονάδας
ugradSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Προππτυχιακών Φοιτητών
supervisorΔιοικητικά Προϊστάμενος
siteManagerΤεχνικός διαχειριστής ιστοχώρου μονάδας
responsibleΠροϊστάμενος
rectorΠρύτανης
qauSecretaryΓραμματέας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
comChairΠρόεδρος Επιτροπής
edipSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
docsAdminΔιαχειριστής Site σε πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων
deputeeDepChairΑναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
depChairSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Πρόεδρος Εκπρόσωπος Τμήματος
departmentHeadΔιευθυντής Τομέα
confManagerΥπεύθυνος τηλεδιασκέψεων
comViceChairΑναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής
comMemberΜέλος Επιτροπής
depChairΠρόεδρος Τμήματος
classSchedulerΔιαχειριστής Προγράμματος Μαθημάτων και Αιθουσών
chairΠρόεδρος
boardMemberΜέλος Συμβουλίου Μονάδος
adminSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού
adminOfficeHeadΠροϊστάμενος Γραφείου Τμήματος Διοίκησης
adminDirGeneralΓενικός Διευθυντής Διοίκησης
adminDirectorΔιευθυντής Διοίκησης
adminDeptHeadΠροϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης
facultySupervisorΓραμματέας Κοσμητείας
facultyDeanSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Κοσμήτορας Εκπρόσωπος Σχολής
facultyDeanΚοσμήτορας
eepSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.
etepSenateRepΜέλος Συγκλήτου - Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
lllstudentΦοιτητής Δια Βίου Μάθησηςstudent
phdΥποψήφιος Διδάκτοραςstudent
ugradΠροπτυχιακός Φοιτητήςstudent
exchangeΦοιτητής Ανταλλαγήςstudent
gradΜεταπτυχιακός Φοιτητήςstudent
transferInΑποσπασμένος στο ΑΠΘstaff
etepΕιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικόstaff
adminStaffΔιοικητικό Προσωπικόstaff
assocProfΑναπληρωτής Καθηγητήςfaculty
assistProfΕπίκουρος Καθηγητήςfaculty
emeritusΟμότιμος Καθηγητήςfaculty
extTeachStaffΕξωτερικός Διδάσκωνfaculty
tempInstructorΔιδάσκοντας με σύμβαση ΠΔ407faculty
tempLangFacultyΣυμβασιούχος Αλλοδαπός Δάσκαλοςfaculty
tempFacultyΔιδάσκοντας με σύμβασηfaculty
eepΕιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικόfaculty
researchAssocΕπιστημονικός Συνεργάτηςfaculty
eedipΕιδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικόfaculty
langFacultyΔάσκαλος Ελληνικής και Ξένης Γλώσσαςfaculty
lectΛέκτοραςfaculty
profΚαθηγητήςfaculty
edpΕπιστημονικό Διδακτικό Προσωπικόfaculty
edipΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικόfaculty
guestΦιλοξενούμενοςaffiliate
tempResearchAssocΆμισθος Επιστημονικός Συνεργάτηςemployee
tempStaffΣυμβασιούχος Ορισμένου Χρόνουemployee
medTraineeΕιδικευόμενος Ιατρόςemployee
tempExternalΕξωτερικόςemployee
postdocΜεταδιδακτορικόςemployee