Προγράμματα Σπουδών Ακαδημαϊκών Μονάδων ΑΠΘ

Τμήμα Κωδικός Υπουργείου Επίπεδο Σπουδών Εξάμηνα Domain
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ273110agro
ΠΜΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ2agro
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ103-1071126agro
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ103-107124agro
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ23agro
ΔΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(ORGANIC FARMING)20agro
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ23agro
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ20agro
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ23agro
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ20agro
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΏΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ20agro
ΠΜΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ22agro
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ233110arch
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ103-1075124arch
ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός103-1075524arch
ΠΔΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ103-1075426arch
ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ103-1075324arch
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ103-1075224arch
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ''ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ''103-107524arch
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ27918bio
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ103-1066224bio
ΔτΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ103-106624bio
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ20bio
ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ103-1066323bio
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ103-1066126bio
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ103-50324bio
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ26518chem
ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ103-1065623chem
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ103-1065124chem
ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"103-1065223chem
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ103-106526chem
ΠΜΣ "ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"103-1065323chem
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ103-1065424chem
ΠΜΣ "ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"103-1065524chem
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΧΗΜΕΙΑΣ20chem
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ26chem
ΠΜΣ "ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"103-1065724chem
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ237110cheng
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ103-1078210cheng
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ20cheng
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"103-1078123cheng
ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ103-1078323cheng
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ "ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"103-1078223cheng
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ203110civil
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ103-1074122civil
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ103-1074222civil
ΠΜΣ'' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ''103-1074322civil
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ103-1074322civil
ΠΔΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ103-1074522civil
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ33818csd
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"103-1064824csd
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"103-1064724csd
ΔτΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"23csd
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"103-1064524csd
ΔτΠΜΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"103-1064123csd
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ103-1064224csd
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ"103-1064323csd
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ103-106423csd
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ"103-1064424csd
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ20csd
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"103-1064624csd
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ13718del
ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ103-105724del
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20del
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ305110dent
ΠΜΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ103-1069324dent
ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ103-1069924dent
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ2dent
ΠΜΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ103-1069824dent
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ/ DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS103-1691024dent
ΠΜΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ103-1069724dent
ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ103-1069624dent
ΠΜΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ103-1069524dent
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ103-1069210dent
ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ103-1069424dent
ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ103-1069224dent
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ103-10691210dent
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ103-50224diaviou
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ31118econ
ΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"103-1060124econ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ103-1060224econ
ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ103-1060324econ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ20econ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ20econ
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ103-206024econ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"103-106024econ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ12018edlit
ΠΜΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ103-1053224edlit
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ20edlit
ΔΤΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ103-1053123edlit
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ20edlit
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ103-105328edlit
ΔΙΠΜΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ103-1053324edlit
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ219110ee
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ103-1077124ee
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ103-107723ee
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ20ee
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ14018eled
ΠΔΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ20eled
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ103-108320eled
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ103-1083124eled
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ103-1083224eled
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ20eled
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ12918enl
ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ103-1055524enl
ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ103-1055424enl
ΔΤΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ103-1055324enl
ΔΤΠΜΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ103-1055224enl
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20enl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-1055128enl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-105524enl
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ163110film
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ103-108726film
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ20film
ΠΜΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ20film
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ275110for
ΠΜΣ Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων103-1072324for
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ103-1072124for
ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση103-1072224for
ΔιΠMΣ Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου103-1072524for
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ20for
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ103-1072210for
ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοικονομία103-1072423for
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ13318frl
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20frl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20frl
ΔΤΠΜΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ103-1056123frl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-105624frl
ΔΤΠΜΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ103-1056223frl
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ107-40924gen
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ28518geo
ΔΠΜΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ"103-1067224geo
ΔΠΜΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ103-1067424geo
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ103-1067124geo
ΠΜΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ103-1067324geo
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ23geo
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ22geo
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ103-106724geo
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ11218hist
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ20hist
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ103-1052124hist
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ20hist
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ103-105224hist
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ103-1052224hist
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ13918itl
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-105824itl
ΠΜΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ103-1058124itl
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20itl
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20itl
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ14718jour
ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ23jour
ΠΜΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ23jour
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ103-1061224jour
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ103-1061123jour
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ103-106124jour
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ11918law
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ103-1059126law
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο103-1069923law
ΠΜΣ Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές103-1069023law
ΔιΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο23law
ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη103-1069723law
ΠΜΣ Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες103-1691023law
ΔιΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο103-1059222law
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές103-1069823law
ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο103-1069623law
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ103-105924law
ΔτΠΜΣ Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας103-1059522law
ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ103-1059323law
ΔτΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις103-1059422law
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ11118lit
ΠΜΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-1051424lit
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-105124lit
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ20lit
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-1051624lit
ΠΜΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-1051124lit
ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ103-1051524lit
ΠΜΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ103-1051324lit
ΠΜΣ NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ103-1051224lit
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ24518math
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ103-1062224math
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ103-1062123math
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ20math
ΔΤΠΜΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ103-1062323math
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ103-106224math
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ297112med
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"103-1068724med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"103-100324med
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ224med
"ΔτΠΜΣ Άθληση και Υγεία"103-1068124med
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"103-1068224med
ΔτΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»103-1068324med
ΔιΠΜΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ"103-1068424med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ"103-1068924med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ"103-1068624med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY"103-1068822med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ"103-1068523med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ"103-1681124med
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ20med
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"103-1681224med
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ"103-1681324med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-ΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"103-1681424med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ"103-1681523med
ΔΠΜΣ "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"103-1681624med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)"103-1681024med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"103-1681723med
ΔιΠΜΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ2med
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"20med
Π.Μ.Σ. «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»24med
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ211110meng
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ103-107622meng
TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ103-1076128meng
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ406110mus
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ20mus
ΔΤΠΜΣ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ103-1085123mus
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ103-1085210mus
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ13418nured
ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"103-140522nured
ΔτΠΜΣ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"103-140524nured
ΔτΠΜΣ "ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"103-1405224nured
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ103-1405324nured
ΔτΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"103-1405524nured
ΔτΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΜAΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤHΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓHΣ"103-1405624nured
ΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"20nured
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ20nured
ΔτΠΜΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"24nured
ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"103-1405424nured
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ10718past
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ20past
ΠΜΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ OΡΟΥΣ103-1050424past
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ103-1050124past
ΠΜΣ STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY103-1050324past
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ103-105028past
ΠΜΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ103-1050524past
ΔΙΠΜΣ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ103-1050224past
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ291110pharm
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ20pharm
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ103-107024pharm
ΠΜΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ20pharm
ΠΜΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ20pharm
ΠΜΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ23pharm
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ20pharm
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ103-1070126pharm
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ40318phed
ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ103-1407523phed
ΠΜΣ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ"103-1407323phed
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ103-1407224phed
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ103-1407126phed
ΔτΠΜΣ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"103-40723phed
ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ103-1407423phed
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ40218phed-sr
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ20phed-sr
ΠΜΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2phed-sr
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ103-1082124phed-sr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ"103-108226phed-sr
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ25518physics
ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ103-1063423physics
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ103-106324physics
ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)20physics
ΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ103-1063224physics
ΔτΠΜΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ103-1063323physics
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ103-1063723physics
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ26physics
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ103-1063124physics
ΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ103-1063523physics
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ103-1063623physics
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ363110plandevel
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ103-1049326plandevel
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ103-1493210plandevel
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ26plandevel
ΠΜΣ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"103-1493122plandevel
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ35718polsci
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ103-108924polsci
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές"23polsci
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Θεωρία"23polsci
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Ανάλυση"23polsci
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη"23polsci
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ103-208924polsci
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ17218psy
ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία24psy
ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές24psy
ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία24psy
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ20psy
ΠΜΣ Τμήματος Ψυχολογίας (1993-2014)103-105424psy
ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία103-1054324psy
ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις103-1054224psy
ΠΜΣ Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους103-1054123psy
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ103-1054424psy
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ168110thea
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ103-108722thea
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ20thea
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ10318theo
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ78018theo
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ20theo
ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ103-104924theo
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ103-1049124theo
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ227110topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"103-107924topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"103-1079422topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"103-1079322topo
ΠΔΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ103-1079220topo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"103-107924topo
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ307110vet
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ103-1073210vet
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ103-1073124vet
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ9998110vis
ΔΤΠΜΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ20vis
ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ103-108628vis