Υπερυπολογιστικές υποδομές

Το ΚΗΔ λειτουργεί την Ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία "Αριστοτέλης" και υποστηρίζει την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ στη χρήση και αξιοποίηση αυτής. 

Η συστοιχία απαρτίζεται από ετερογενείς πόρους. Η πιο πρόσφατη προσθήκη περιλαμβάνει 22 διακομιστές με 20 cores και 128GB μνήμη έκαστος καθώς και δύο κάρτες Tesla (γενιάς Pascal) με 3584 accelerator cores η κάθε μία. Αναλυτικά οι πόροι της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

To σύστημα αποθήκευσης δεδομένων έχει συνολική αποθηκευτική ικανότητα >300TB και χρησιμοποιεί το παράλληλο και κατανεμημένο σύστημα αρχείων GlusterFS. To δίκτυο κορμού της συστοιχίας είναι Gigabit Ethernet και συνδέεται με το δίκτυο δεδομένων του Α.Π.Θ. επίσης μέσω Gigabit Ethernet γραμμής.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και αξιοποίηση της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.