Υπερυπολογιστικές υποδομές

Το ΚΗΔ λειτουργεί την Ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία "Αριστοτέλης" και υποστηρίζει την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ στη χρήση και αξιοποίηση αυτής. 

Η συστοιχία απαρτίζεται από ετερογενείς πόρους (εξυπηρετητές) που κατανέμονται σε ουρές (partitions). Κάθε ουρά απαρτίζεται από ομοιογενείς πόρους (εξυπηρετητές ίδιου τύπου και ίδιων χαρακτηριστικών). Η πιο πρόσφατη προσθήκη περιλαμβάνει 22 διακομιστές με 20 cores και 128GB μνήμη έκαστος καθώς και δύο κάρτες Tesla (γενιάς Pascal) με 3584 accelerator cores η κάθε μία. Αναλυτικά οι πόροι της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και αξιοποίηση της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.