Τι θα μου προσφέρει ως μέλος ΔΕΠ η δημιουργία ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος;

Με την υλοποίηση του μαθήματος ως Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα, εκτός από τα προφανή οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές και το ευρύ κοινό, το μέλος ΔΕΠ:

  1. θα αυξήσει την αξία του μαθήματος του με την αύξηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το μάθημα.
  2. θα εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του. Το σύνολο του υλικού σηματοδοτείται με τα στοιχεία του δημιουργού και την ημερομηνία δημοσίευσης και αδειοδοτείται με άδειες Creative Commons. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η αναδημοσίευση και (εφόσον το επιτρέπει το μέλος ΔΕΠ) η τροποποίηση του υλικού αλλά πάντοτε με την υποχρέωση αναφοράς στον δημιουργό.
Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για