Υποστηρίζεται FAX στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ;

Το FAX είναι μια τεχνολογικά ξεπερασμένη μέθοδος επικοινωνίας, η οποία εμφανίζει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω της ψηφιοποίησης των τηλεφωνικών δικτύων και της μετάβασης της πλειονότητας των τηλεφωνικών συνδέσεων του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου σε τεχνολογία Voice over IP (VoIP). Με δεδομένη και τη σταδιακή μετάβαση της Πανεπιστημιακής τηλεφωνίας σε VoIP, η οποία ήδη λαμβάνει χώρα, η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΕΨΔ) του ΑΠΘ, στις 29/01/2020, αποφάσισε τη μη μετάβαση των συνδέσεων FAX στο δίκτυο IP τηλεφωνίας, καθώς και τη μη εξυπηρέτηση αιτημάτων για νέες συνδέσεις FAX. Εναλλακτικά το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ συνιστά τη χρήση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας, όπως το e-mail. Για συνδέσεις FAX Γραμματειών, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη χρήσης FAX κι εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, προτείνεται η χρήση της υπηρεσίας αποστολής και λήψης FAX μέσω e-mail (https://it.auth.gr/el/telephony/fax2mail).

Για τις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις FAX, θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα πάψουν να λειτουργούν τη στιγμή που θα γίνει η μετάβαση σε VoIP τηλεφωνία.  Επίσης, το ΚΗΔ δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη των συσκευών σε υπάρχουσες συνδέσεις FAX. Η ρύθμισή τους είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των χρηστών. Παρ' όλα αυτά, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη FAX:

1. Προτείνεται να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας και να γίνει:
   α) ρύθμιση της λειτουργίας του FAX στη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα και

   β) απενεργοποίηση τυχόν λειτουργίας διόρθωσης ή ανίχνευσης σφαλμάτων (error correction ή error detection).

2. Εάν χρησιμοποιείτε πολυμηχάνημα δοκιμάστε να κλείσετε και να ξανανοίξετε τη συσκευή σας.

Σχετική υπηρεσία