Υποστηρίζεται fax στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ;

Με το Νόμο 4727/2020 καταργήθηκε από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax έχουν καταργηθεί και αιτήματα για νέες συνδέσεις fax δεν εξυπηρετούνται.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για