Πώς καταλαβαίνω ότι ένα email που έλαβα είναι υπογεγραμμένο; Τι μου εξασφαλίζει αυτό;

Όλα τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αναγνωρίσουν και να επαληθεύσουν ψηφιακά πιστοποιητικά. Όταν ανιχνεύσουν ένα υπογεγραμμένο μήνυμα εμφανίζουν ένα εικονίδιο που ενημερώνει για την ύπαρξη υπογραφής.

Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μήνυμα είναι "υπογεγραμμένο" (signed).

Τότε και μόνο τότε εξασφαλίζεται η πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα, η ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, καθώς και το ότι ο αποστολέας δεν μπορεί να αποποιηθεί την αποστολή. Επιπλέον, αν η ένδειξη είναι "κρυπτογραφημένο" (encrypted), ο αποστολέας θέλει να εξασφαλίσει ότι μόνο εσείς μπορείτε να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος και έχει χρησιμοποιήσει κρυπτογράφηση με το δικό σας δημόσιο κλειδί. Αν το μήνυμα είναι υπογεγραμμένο, αλλά δεν μπορεί να επαληθευτεί το πιστοποιητικό του αποστολέα, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση (invalid signature).