Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

   Δεν υπάρχουν βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη.

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στη Νέα Φιλοσοφική 08-12-2021 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
1 Συντήρηση της υπηρεσίας διαχωρισμού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 06-12-2021 12:00 Προγραμματισμένη Εργασία