Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

   Δεν υπάρχουν βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη.

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
3 Ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια Νομικής, Φιλοσοφικής & Μετεωρολογίας 15-12-2018 07:30 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
1 Πρόβλημα σε servers του pclabs (νησίδες - απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας) 13-12-2018 12:05 Βλάβη
2 Εργασίες αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης δικτυακών κόμβων στην Παλαιά Φιλοσοφική 13-12-2018 09:29 Προγραμματισμένη Εργασία