Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

   Δεν υπάρχουν βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη.

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Αμφιθεάτρου του Τμ. Ιατρικής 01-06-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Δ του Τμ. Ιατρικής 03-06-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
3 Διακοπή λειτουργίας Cardisoft στις 27/5 στις 15:00 27-05-2022 15:00 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στα κτίρια Β και Δ του Τμ. Ιατρικής 26-05-2022 08:43 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας σε μέρος κτιρίων του ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη 25-05-2022 14:54 Βλάβη