Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
1 Πρόβλημα σε υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων (hosted.auth.gr) 14-04-2022 03:10 Βλάβη

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
4 Εργασίες συντήρησης σε βάσεις δεδομένων του ΚΗΔ 18-05-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Α του Τμ. Ιατρικής 24-05-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
3 Πρόβλημα στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (rds.it.auth.gr) 17-05-2022 14:19 Βλάβη
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο του Τμ. Οδοντιατρικής 17-05-2022 08:40 Προγραμματισμένη Εργασία
4 Διακοπή δικτύου, τηλεφωνίας και υπηρεσιών σε κεντρικό campus ΑΠΘ και εξωκείμενες μονάδες 17-05-2022 08:02 Προγραμματισμένη Εργασία