Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

   Δεν υπάρχουν βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη.

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Α του Τμ. Ιατρικής 24-05-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στα κτίρια Β και Δ του Τμ. Ιατρικής 26-05-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

   Δεν υπήρξαν κλειστά δελτία πρόσφατα.