Γιατί πρέπει (και πώς μπορώ) να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας του προσωπικού μου πιστοποιητικού;

Θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού σας και να το αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος εκτός του υπολογιστή σας, για να μπορέσετε να το επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας δεδομένων (π.χ. από καταστροφή σκληρού δίσκου, προσβολή του από κακόβουλο λογισμικό).

Οι οδηγίες εξαγωγής και δημιουργίας αντίγραφου ασφαλείας του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που έχετε αποθηκεύσει στο Internet Explorer βρίσκονται εδώ.
Στη συνέχεια μεταφέρετε το πιστοποιητικό σας σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο.

 Οδηγίες εισαγωγής του αποθηκευμένου προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού σας στον Internet Explorer του ίδιου ή άλλου υπολογιστή υπάρχουν εδώ.

Χρήση για