Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από οπουδήποτε;

Η υπηρεσία VPN μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε και ανεξαρτήτως του τρόπου που συνδέεστε στο δίκτυο, εφόσον ο υπολογιστής σας έχει τα απαραίτητα για τη χρήση της και ο πάροχος της πρόσβασης στο δίκτυο δεν έχει επιβάλει κάποιο σχετικό περιορισμό. Σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς υπολογιστές.

Χρήση για