Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από πολλούς υπολογιστές;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN σε περισσότερους του ενός υπολογιστές, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Αν για τη σύνδεση VPN έχετε παραλάβει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τότε δεν μπορείτε να εκδόσετε νέο με τον ίδιο τρόπο αλλά το υπάρχον πιστοποιητικό σας μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε καθέναν από τους υπολογιστές σας, ακολουθώντας τις οδηγίες μεταφοράς και εισαγωγής του, οι οποίες βρίσκονται στα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας.

Χρήση για