Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

Μόνιμη ενσύρματη πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων για σταθερή θέση εργασίας
 • Πληροφορίες

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: ip.auth

  Η υπηρεσία παρέχει μόνιμη πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων ΑΠΘ μέσω πρίζας δικτύου με την απόκτηση σταθερής διεύθυνσης ΙΡ.

 • Προϋποθέσεις

  1. Να είστε μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ. Αν δεν είστε μόνιμο προσωπικό τότε θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα καταχώρισης διεύθυνσης ΙΡ υπολογιστή κάποιος που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ
  2. Να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  3. Να υπάρχει εγκατεστημένη πρίζα δικτύου στον χώρο σας. Αν δεν υπάρχει, συμβουλευθείτε την υπηρεσία τοποθέτησης πρίζας δικτύου
 • Ρυθμίσεις

  Διεύθυνση ΙΡ 155.207.XX.YY
  Μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0
  Προεπιλεγμένη πύλη 155.207.ΧΧ.100
  Διακομιστής DNS 1 155.207.0.31
  Διακομιστής DNS 2 155.207.0.32
 • Οδηγίες

  Μέσα από περιβάλλον ip.auth.gr μπορείτε να καταχωρήσετε διευθύνσεις υπολογιστών ή να διαχειριστείτε αυτές που σας έχουν αποδοθεί, εφόσον είστε διοικητικά υπεύθυνος. Από το ίδιο περιβάλλον, μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για θέματα ασφάλειας που προκύπτουν.

 • Χρονική Ισχύς

  Η υπηρεσία είναι ενεργή για όσο διάστημα είναι ενεργή η ακαδημαϊκή ιδιότητα του διοικητικά υπευθύνου, αρκεί να γίνεται ορθολογική χρήση της διεύθυνσης δικτύου IP, όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό.

 • Κανονισμός

  Ορθότητα καταχωρημένων στοιχείων διευθύνσεων δικτύου

  Ο κάθε υπεύθυνος υπολογιστή που αποκτά διεύθυνση δικτύου IP οφείλει να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στο χώρο, πρίζα και στοιχεία του υπολογιστή, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη που παρέχει το ΚΗΔ σε περιπτώσεις προβλημάτων σύνδεσης. Οι ίδιοι οι υπεύθυνοι μπορούν να εξακριβώνουν την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των υπολογιστών που διαχειρίζονται στη διεύθυνση ip.auth.gr και να τα ενημερώνουν.
  Η χρήση μη καταχωρημένων διευθύνσεων IP σε υπολογιστές, έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία τους. Οι κύριες αιτίες είναι δύο:

  1. η άρνηση εξυπηρέτησης του “μη καταχωρημένου” υπολογιστή από τους περισσότερους εξυπηρετητές (servers) στο Διαδίκτυο για βασικές υπηρεσίες, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
  2. η σύγκρουση (IP conflict) διευθύνσεων υπολογιστών που διαθέτουν επίσημα καταχωρημένη διεύθυνση με εκείνους που ανεπίσημα χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση, λόγω αμέλειας του διαχειριστή των τελευταίων.

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση μη καταχωρημένης διεύθυνσης, το ΚΗΔ αυτομάτως παίρνει μέτρα για τη διακοπή της σύνδεσης του εν λόγω υπολογιστή, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου για τους υπόλοιπους υπολογιστές.

  Ορθολογική χρήση διεύθυνσης δικτύου ΙΡ

  Η χρήση κάθε διεύθυνσης δικτύου ΙΡ πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου δεδομένων ΑΠΘ.

  Αποδέσμευση διεύθυνσης δικτύου IP

  Οι διευθύνσεις IP – ως δικτυακοί πόροι του ΑΠΘ – μπορεί να είναι είδος σε ανεπάρκεια για κάποια πολυπληθή υποδίκτυα του δικτύου δεδομένων ΑΠΘ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση της διαδικασίας απόδοσής τους με ορθολογικό τρόπο.
  Σε περίπτωση που μια διεύθυνση IP:

  1. δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο δεδομένων του ΑΠΘ για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) ημερολογιακό έτος
  2. είτε έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών από την στιγμή της απόδοσης της χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί
  3. είτε ο διοικητικά υπεύθυνος έχει αποχωρήσει από το ΑΠΘ (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης),

  το ΚΗΔ διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης μιας εκχωρημένης διεύθυνσης και απόδοσής της εκ νέου σε άλλον υπολογιστή. Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση νέας διεύθυνσης IP γίνεται από μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ με εύκολο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του περιβάλλοντος ip.auth.gr.
  Στην περίπτωση 3, πριν καταργηθεί μια διεύθυνση ειδοποιείται (στη διεύθυνση e-mail του ιδρυματικού λογαριασμού του) ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας.

  Θέματα ασφάλειας

  Αν προκύψει θέμα ασφάλειας στο οποίο εμπλέκεται η διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε, θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο διοικητικά υπεύθυνος αυτής και (αν είχε δηλωθεί κατά την αίτηση) ο χρήστης του υπολογιστή.

 • Στατιστικά

  Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το πλήθος των αιτήσεων που εξυπηρετούνται και αφορούν σε διευθύνσεις δικτύου (IP addresses) που διαχειρίζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Μηνιαία στατιστικά αιτήσεων για δικτυακές διευθύνσεις υπολογιστών

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

   

  Μηνιαία στατιστικά πλήθους πριζών δικτύου

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

   

  Μηνιαία στατιστικά επιτόπιων επισκέψεων τεχνικών

  Έτος 2022

  Έτος 2021

  Έτος 2020

  Έτος 2019

  Έτος 2018

  Έτος 2017

  Έτος 2016

  Έτος 2015

   

   

 • Άλλες Πληροφορίες

  Τμήματα/Υπηρεσίες με τοπική διαχείριση DNS

  Εάν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω Τμήματα, πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης, πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στους αντίστοιχους διαχειριστές DNS προκειμένου να σας δώσουν τη δικτυακή διεύθυνση ΙΡ για την πρόσβαση του υπολογιστή σας στο δίκτυο. Κατόπιν, υποβάλετε το αίτημα σας μέσω της ιστοσελίδας https://ip.auth.gr/

   

  Τμήμα Domain Διαχειριστής DNS Τηλ. Fax
  Φυσικής, Τομέας Αστρονομίας astro.auth.gr Εργαστήριο Αστρονομίας 2310 998173
  Επιτροπή Ερευνών rc.auth.gr Θ. Παπαδόπουλος 2310994031
  Ηλεκτρ. Μηχανικών ee.auth.gr, eng.auth.gr Νησίδα ΤΗΜΜΥ 2310996310
  Φυσικής physics.auth.gr Τρ. Χ”Αντωνίου 2310 998223

   

 • Συχνές Ερωτήσεις

  • Μπορώ να συνδέσω πάνω από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα σε μια πρίζα δικτύου;

   Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε παραπάνω από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα σε μια πρίζα δικτύου αρκεί να διαθέτετε:

   • τόσες διευθύνσεις δικτύου ΙΡ όσοι είναι και οι υπολογιστές σας ώστε ο καθένας να έχει από μια
   • ένα hub/switch

  • Πρόκειται να μετακινηθώ σε άλλο γραφείο. Τι χρειάζεται για να μεταφέρω εκεί τον υπολογιστή μου;

   Αρχικά, χρειάζεται να γνωρίζετε τον αριθμό της πρίζας στον οποίο πρόκειται να συνδεθείτε κι έπειτα να κάνετε online αίτημα για αλλαγή θέσης μέσα από τη σελίδα ip.auth.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο "Μέσω ιστοσελίδων".

  • Πώς βρίσκω τη διεύθυνσης της κάρτας δικτύου (MAC address) της συσκευής μου;

   Γενικές πληροφορίες:

   • Είναι σε δεκαεξαδικό σύστημα της μορφής: 00-00-00-00-00-00, π.χ. 00-1a-2b-3c-dd-ff.
   • Εμφανίζεται ως physical address.
   • Ανάλογα τις δυνατότητες σύνδεσης της συσκευής (ενσύρματα, ασύρματα κτλ) μπορεί να υπάρχουν οι εξής κάρτες δικτύου:
    1. Ethernet adapter
    2. Wireless LAN adapter Wi-Fi 
    3. Wireless LAN adapter τοπικής σύνδεσης

   Windows 10, 8

   1. Κάνουμε κλικ στην Aναζήτηση (μεγεθυντικός φακός) στην γραμμή εργασιών, πληκτρολογούμε cmd και πατάμε Enter.
   2. Πληκτρολογούμε την εντολή ipconfig /all και πατάμε Enter.
   3. Από κάτω θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες MAC addresses (physical address).

   Macintosh OS X

   1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της Apple και επιλέγουμε Προτιμήσεις συστήματος/System Preferences.
   2. Διαδοχικά επιλέγουμε Δίκτυο/Network  Προηγμένα/Advanced.
   3. Επιλέγουμε Wi-Fi και κάτω κάτω αναγράφεται η διεύθυνση.

   Linux/Unix

   1. Ανοίγουμε το terminal και πληκτρολογούμε την εντολή ifconfig.
   2. Στα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν έχουμε τις διευθύνσεις μας.
   Σημείωση: enp = ethernet και wlp = Wi-Fi.

   Android

   1. Πατάμε το εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
   2. Επιλέγουμε About Phone/Πληροφορίες συσκευής.
   3. Κάνουμε κλικ στο Status/Κατάσταση.
   4. Η MAC address για την επιλογή του Wi-Fi βρίσκεται εκεί.

   [icon name="circle-info" prefix="fas"] Σημείωση

   Οι συσκευές με έκδοση android 10 και μεταγενέστερη παράγουν τυχαιοποιημένες διευθύνσεις MAC από προεπιλογή, όταν συνδέονται σε ασύρματα δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

   IOS

   1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
   2. Επιλέγουμε Γενικά/General.
   3. Έπειτα κάνουμε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες/About. Εκεί θα είναι η διεύθυνσή μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο