Ταχυδρομείο Φωνής Voice Mail

Προσωπικός τηλεφωνητής στην τηλεφωνική σας σύνδεση
 • Πληροφορίες

  Κατηγορία: Τηλεφωνία

  Σύνδεσμοι Υπηρεσίας: voicemail.it

  Σας προσφέρεται η δυνατότητα προσωπικού τηλεφωνητή και ανταλλαγής προφορικών μηνυμάτων μέσω της τηλεφωνικής σας συσκευής.

  Online Αίτηση

 • Προϋποθέσεις

  Θυρίδα ταχυδρομείου φωνής δικαιούνται όλα τα μέλη του μόνιμου προσωπικού του ΑΠΘ, εφόσον έχουν ήδη τηλεφωνική σύνδεση. Η υπηρεσία ενεργοποιείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου χρήστη.

  Για τις τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν ανατεθεί σε μονάδα, χρειάζεται ενημέρωση από τον προϊστάμενο της μονάδας ότι ο αιτών είναι χρήστης της συγκεκριμένης σύνδεσης.

 • Ρυθμίσεις

  Καλέστε 55000 από IP συσκευή ή 99600 από τηλέφωνο εντός Πανεπιστημίου.

 • Οδηγίες

  Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας στο εγχειρίδιο “Voice Mail“.

Μετάβαση στο περιεχόμενο